NHO Logistikk & Transport

Innhold

Klimameldingen; satse på Grønt landtransportprogram og langtransporten

Nyhet, Næringspolitikk, Miljø og klima

Publisert

Foto: Skjermdump/stortinget.no, Silje Vhile Braaten

Dette var hovedbudskapet når NHO Logistikk og Transport deltok i Stortingets høring om Klimameldingen i dag.

NHO Logistikk og Transport støtter de ambisiøse målene om å halvere utslippene innen 2030. Ole A. Hagen, næringspolitisk direktør i NHO Logistikk og Transport, løftet imidlertid frem noen forutsetninger som må på plass for at denne målsetningen skal kunne bli en realitet.

Flere av NHO LTs medlemmer er allerede på god vei til å innfri egne klimamål, men mangel på lade-infrastruktur er en viktig barriere mot innfasing av elektriske lastebiler. På dagtid må lastebilen ha tilgang til hurtiglader med høy effekt i forbindelse med lasting/lossing og på døgnhvileplasser.

I tillegg er investeringskostnaden et hinder for innfasing av tunge el-kjøretøy. NHO LT mener det er behov for insentiver, i form av investeringsstøtte til transportselskaper for å sikre en overgang til nullutslippskjøretøy.
Som et tredje punkt trekkes biogass frem. Biodrivstoff er for store deler av bransjen det eneste reelle alternativet til fortsatt bruk av fossilt drivstoff i overskuelig fremtid. NHO LT mener derfor at det bør legges fram tiltak som fremmer biodrivstoff til næringstransporten, som avgiftsfritak, CO2-fond eller reduksjonsplikt.

Hagen avsluttet sine 3 minutter med å vise til det viktige arbeidet som gjøres gjennom Grønt landtransportprogram, hvor NHO LT er en aktiv bidragsyter. Han ba også komiteen vurdere å følge opp tungtransporten med eget handlingsprogram, da bedriftene ikke vet hvilke kjøretøy, drivstoffteknologi og infrastruktur som kan være klar de neste 10 årene.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: