Korona/Omikron - tiltak og betydning for vår bransje

Regjeringen har innført nasjonale smitteverntiltak knyttet til korona/omikron. Noen regioner (Oslo/Viken/Vestland) har innnført ytterligere tiltak.

Hva har myndigheten innført av tiltak?

Regjeringen besluttet den 7. desember å innføre en rekke nasjonale smitteverntiltak for å få ned belastningen på helse- og omsorgstjenesten, og forsinke og begrense spredningen av omikron.
De nye nasjonale tiltakene er publisert her
De regionale tiltakene for Oslo/Viken/Vestland er her

Disse vedtakene kom i tillegg til krav om karantene for omikron som ble innført den 3. desember (kommunisert den 2. desember kl 1800) og krav om innreiseregistrering og negativ test av 26. november.

Hva betyr tiltakene for vår bransje?

Transport- og logistikkbransjen er fortsatt definert som en samfunnskritisk funksjon. For flere bransjer som reiseliv, service og handel (restaurant/hotell/kulturliv) vil tiltakene ha meget stor negativ effekt, og man må forvente at omsetningen stuper. Som en konsekvens av tiltakene, vil vår bransje oppleve vekst i netthandelen, som i starten av pandemien.

  • Innreiseregistrering og negativ test er i tråd med hva øvrige land i EU/EØS-området har innført, for å begrense spredningen av korona generelt og omikron spesielt.

  • 1-meteren + krav om munnbind dersom man ikke kan opprettholde avstanden er et krav som har stor betydning for vår bransje, både på kontor, ved leveranser/kundekontakt og på terminal. Den største utfordringen er trolig for selskaper med mange terminalansatte, eller utstrakt kontakt med kunder (som fergeselskap á la Color Line/Fjord Line).

  • Økt bruk av/påbud om hjemmekontor er et tiltak vi kjenner godt fra pandemien. Vi må anta at alle medlemsbedriftene nå har beredskap og utstyr for å kunne gjennomføre dette.

  • Gjeninnføring av karanteneregler og langt strengere karanteregler for omikron, er foreløpig meldt inn som en mulig stor utfordring blant de nye tiltakene. Medlemsbedriftene varsler om sterk bekymring for betydelig økt (syke)fravær som kan gi store driftsutfordringer.

For omikron forlenges isolasjonstiden til 7 dager for dem som tester positivt og/eller som det er grunn til å tro er smittet. I tillegg pålegges smittekarantene i 10 dager for nærkontakter (selv om de er vaksinert), samt krav om PCR-test så snart som mulig. Dette er en vesentlig endring fra tidligere praksis, og langt flere vil måtte sendes i karantene en tidligere. Dette kan bli kritisk for å opprettholde terminaldrift.

I takt med økt korona-smitte og vekst i omikron-smitte må langt flere i karantene. Ved å opprettholde et relativt åpent samfunn, øker smitten mer enn tidligere. Både smittede, mistanke om omikron-smittede og nærkontakter må i karantene. Samlet sett betyr dette at en stor andel av arbeidsstokken må i karantene kun ved mistanke om omikron-smitte. Det nye regelverket innebærer at vaksinerte må i karantene og at nærkontaktene ikke kan "hurtigteste" seg ut av pandemien som følge av dette, noe som endrer forutsetning for å opprettholde forsvarlig drift.

Hva gjør NHO og NHO Logistikk og Transport?

NHO Logistikk og Transport jobber sammen med NHO sentralt, og i tett dialog med myndighetene, med å få en oversikt over konsekvenser for de ulike bransjene og over hvilke tiltak som kan gjennomføres.

NHO ved adm.direktør Ole-Erik Almlid har hatt møte med næringsministeren, og NHO har også hatt en rekke utspill og kommentarer i media med krav om hva næringslivet trenger. Se artikkel her

NHOs krav er blant annet at kompensasjonsordninger må gjeninnføres:

  • Regjeringen må gjeninnføre en nasjonal kompensasjonsordning
  • Regjeringen må redusere arbeidsgiverperioden ved sykefravær til 3 dager, slik den var før 1. oktober
  • Arbeidsgiverperioden ved permittering må reduseres fra 10 til 5 dager, slik at arbeidsgiver kan permittere ved bortfall av aktivitet på bakgrunn av koronarestriksjoner

NHO Logistikk og Transport utarbeidet sammen med flere andre organisasjoner i 2020 Anbefalinger ved mottakelse og avsendelse av gods, og flere av disse anbefalingene er vel så aktuelle nå som ved starten av pandemien. Anbefalingene finnes på flere språk. NHO Logistikk og Transport har publisert anbefalingene på nytt den siste tiden.
Det ligger snarvei til anbefalingene nederst i denne artikkelen.

Det er særlig medlemmenes bekymring for særskilte karanteneregler ved omikron-smitte som oppfattes som kritisk. NHO Logistikk og Transport har løftet denne problemstillingen inn til NHO, i presentasjon for Statsministerens kontor og i møte med politisk ledelse i Justisdepartementet, senest torsdag 9. desember.

Vi oppfordrer myndighetene til å re-vurdere karantenereglene for omikron for transport- og logistikkbransjen og varsler samtidig at det vil oppstå store leveringsproblemer for bransjen, dersom omikron-smitte oppstår ved terminaler. Transport- og logistikkbransjen omsetter for cirka 50 milliarder kroner og er avgjørende for import/eksport og leveranser av varer og produkter til bedrifter og innbyggere. Pakker og paller sorteres på terminaler og det er ikke mulig å skille hva som er julepakker vs. mat og medisiner i terminalenes automatiserte sorteringsanlegg.

Flere medlemsbedrifter har ønsket at NHO skal gå ut å si at det nå foreligger Force Majeure. Advokater i NHO Logistikk og Transport og  i NHO-Sentralt har konkludert at det (foreløpig) ikke generelt foreligger en force majeure på bakgrunn av myndighetenes tiltak. Virkningene av tiltakene vil variere fra leverandører til leverandør, og det vil derfor være nødvendig å konkret vurdere betingelsene i forutsetningene for de avtalene som er inngått mellom kunder og leverandører.

Det er ikke utelukket at leverandører vil være i en situasjon der de er fritatt, i større eller mindre grad, fra å oppfylle forpliktelser i en tid fremover. Mulige konsekvenser kan være forsinkelser ved fremføring av gods eller høyere kostnader.

NHO LT har stor forståelse for at mange medlemsbedrifter nå er i en svært krevende situasjon og jobber kontinuerlig med å legge til rette for  hensiktsmessige og avbøtende tiltak.

NHO LT har utstrakt medlemskontakt og informerer løpende om de ulike tiltakene. Dette gjennomføres kontinuerlig i form av møter, tlf.-kontakt, kartlegging/undersøkelser og publisering av nyheter i egne og eksterne kanaler.

 

Vi oppfordrer våre medlemmer til å ta kontakt ved spørsmål eller innspill.
Se kontaktinfor nedenfor.

 

Korona på arbinn.no

NHOs arbeidsgiverportal Arbinn.no forenkler din lederhverdag. Vi har nå samlet korona-relevant innhold på en side.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: