Lederskifte i region Øst

Nyhet, Regioner

Publisert

Avtroppende styreleder Kjell-Arne Eloranta Foto: FREJA Transport & Logistics

Helt siden 2013 har Kjell-Arne Eloranta med stødig hånd ledet vår største regionforening, Øst. På Årsmøtet den 3. juni takket han av.

Kjell-Arne Eloranta er til daglig administrerende direktør i FREJA Transport & Logistics AS. I 2012 ble han valgt inn i styret i region Øst og allerede året etter ble han valgt til styreleder.
Eloranta ønsket selv å gi stafettpinnen videre ved årsmøtet til region Øst den 3. juni.
- Kjell-Arne har vært en viktig talsperson for regionforeningen, og har alltid hatt medlemmenes beste i tankene. Kjell-Arne har gjort en flott innsats for NHO LT, og region Øst spesielt. Administrasjonen og styret vil takke ham av på en skikkelig måte når situasjonen tillater det, sier Are Kjensli, adm. direktør i NHO LT.

Linn Bjørgan fra PostNord ble ikke bare valgt inn som ny i styret, hun ble også valgt inn som ny styreleder i foreningen. Linn jobber i dag som Direktør Freight. Hun var tidligere bl.a. knyttet til PostNord sin HR-avdeling.

Styremedlemmene

Carl Fredrik Karlsen fra CargoNet ble 7. mai i år innstilt og valgt inn som styremedlem i NHO LTs hovedstyre, og ønsket derfor å tre ut av styret i Region Øst.
Elin Tveiten fra DSV Road ble innvalgt som ny representant etter ham.

Både Christian Whist (Nortrail), Morten Skjolddal (Toten Transport) og Tonje Johansen (UPS) ble gjenvalgt for en ny periode.
Tom Christensen (Andersen & Mørck), Andreas Nikolic (NTEX), Kenneth Lindquist (Vikingsped.) og Lars H Strøm (H.Strøm) var ikke på valg i år.

 

For øvrig ble samtlige forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: