Markant økning i omsetning

Nyhet, Tall og fakta

Publisert

Foto: Silje Vhile Braaten.

51 % av NHO LTs medlemmer oppgir økt omsetning i juli sett opp mot juni. Generelt er situasjonen stadig mer oppløftende også for NHOs medlemsbedrifter sett under ett.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er gjennomført av NHO, 7. - 12. juli  14.-21. juni (nr. 21 i rekken) 
Totale svar: 2197
NHO LT svar: 43 (forrige undersøkelse, 14. - 21. juni: 51)

 

Resultater juli, sett opp mot juni
 • 30 % oppgir at markedssituasjonen er god, mens 63 % oppgir at den er tilfredsstillende.  Tilsvarende i juni var  25 % og 63 %.

 • 30  % anser omsetningen siste fire uker sammenlignet med i fjor som høyere enn normalt, og 44 % oppgir at den er som normalt.

 • Sammenlignet med forrige måned var følgende høyere/uendret/lavere:
  • 51 % oppgir høyere omsetning sett opp mot forrige måned. Tilsvarende tall ved forrige undersøkelse var 29 %.
  • 23 % oppgir økt sysselsetting fra forrige måned. 74 % oppgir uendret. Stabilt fra juni-tallene.
  • Når det kommer til salgspritser og ordreereserver er det kun små endrigner fra resultatene i juni. Høyere salgspriser: 12 % og 14 % på ordrereserver.
 • Hva er forventningene til følgende for de neste 3 månedene:
  • Stigende forventning til høyere omsetning, fra 33 % til 40 %.
  • Sysselsettingsbehovet vurderes som stabilt, 95 % tror det vil øke eller holde seg uendret de kommende månedene.
  • Når det kommer til salgspriser oppgir 12 % at de forventer en økning, uendret fra juni.
  • Forventningene til ordrereservene holder seg ganske stabilt fra juni, 16 % forventer en økning, mot 19 % i mai.
  • Kun 2 % oppgir likviditetsproblemer. I juni svarte 6  % ja på dette spørsmålet.
 • Ingen har oppgitt frykt for konkurs. 

Nøkkeltall for norsk næringsliv

På denne siden presenterer NHO ferske funn fra medlemsundersøkelsene  som kjøres i forbindelse med Covid-19. Her finner du også NHOs prognoser for norsk økonomi.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: