Markedssituasjonen anses som tilfredsstillende for NHO LTs medlemmer

Nyhet, Tall og fakta, HMS, Arbeidsrett

Publisert

NHOs medlemsundersøkelse nr. 18 er gjennomført. 86 % av NHO LTs medlemmer svarer at den generelle markedssituasjonen for egen bedrift oppleves som god eller tilfredsstillende.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er gjennomført av NHO 8. - 12. april (nr. 18 i rekken) 
Totale svar: 3111
NHO LT svar: 50 (forrige undersøkelse, 2. - 9. mars: 50)

 

Spørsmålene avviker i denne runden noe fra de tidligere undersøkelsene. Spørsmålene er formulert slik at de skal kunne benyttes og være relevnate også i undersøkelser fremover.

 

Resultater
  • 58 % oppgir den generelle markedssituasjonen for egen bedrift som tilfredsstillende, mens 28 % anser den som god.
  • 34 % oppgir at omsetningen siste 4 uker er redusert, sammenlignet med samme periode i fjor. 26 % oppgir økt omsetning.
  • Sammenlignet med forrige måned oppgir 40 % høyere omsetning, 16 % høyere sysselsetting og høyere salgspriser med 12 % oppgir høyere ordrereserver. 
    38 % oppgir uendret omsetning, 74 % oppgir uendret sysselsetting, 70 % oppgir uendrede salgspriser mens 56 % oppgir uendrede ordrereserver.
  • 34 % forventer høyere omsetning de neste 3 månedene, mens 48 % forventer uendret omsetning. Når det gjelder sysselsetting, salgspriser og ordrereserver de neste 3 månedene er forventningene nølkterne, hvor ca.  70 % oppgir uendret.
  • 12 % av NHO LTs medlemmer oppgir likviditetsproblemer.
  • 4 % ser det som en reell risiko at bedriften går konkurs som følge av Covid-19.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: