Medlemsundersøkelsen 2021

Nyhet, Medlemskap og fordeler, Tall og fakta

Publisert

NHO Logistikk og Transport sender denne uken ut medlemsundersøkelsen 2021. Vi håper du har anlending til å svare.

Medlemsundersøkelsen er viktig for oss som jobber i NHO Logistikk og Transport.

Den gir oss anledning til å måle medlemmenes tilfredshet opp mot tidligere år, den viser oss hvilken vei pila går på de ulike fagområdene og gir oss mulighet til å bli bedre i våre prioriteringer.

Vi bryter også ned medlemsundersøkelsen på regionalt nivå, og mange av regionene bruker resulatetene aktivt i sine respektive strategiplaner blant annet.

Undersøkelsen sendes til alle kontaktpersoner i våre medlemsbedrifter. Dette for at vi skal få størst mulig datamateriale, og for at vi skal være sikre på at alle som har en eller annen form for kontakt med oss skal få anledning til å svare.

Vi gleder oss til din tilbakemelding.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: