NHO LT Advarer mot å oppheve unntaksbestemmelsen

Nyhet, Næringspolitikk, Miljø og klima

Publisert

Statens vegvesen foreslår å oppheve unntaksbestemmelsen i førerkortforskriften. Dette vil vi sterkt advare mot sier Ole Hagen, næringspolitisk direktør i NHO LT.

Unntaksbestemmelsen ble innført 1.4.2019 for å legge til rette slik at elektriske kjøretøy og biogasskjøretøy skal kunne ha lik nyttelast som fossile kjøretøy. Frem til endringen 1.4.2019 gjorde vekt på batterier og biogasstanker at kjøretøyet fikk lavere nyttelast enn tilsvarende fossile kjøretøy.

Våre medlemmer har høye miljøambisjoner og ønsker å være en pådriver for at Norge skal nå sine klimamål, og NHO Logistikk og Transport vil derfor sterkt advare mot å oppheve unntaksbestemmelsen, sier næringspolitisk direktør i NHO LT, Ole Hagen.
Den viktigste konsekvensen kan bli en vesentlig forsinkelse i omstillingen til utslippsfrie varebiler, noe som vil undergrave det nasjonale målet om at alle nye varebiler skal være utslippsfrie innen 2030.

 - De fleste av våre medlemmer er godt i gang med å skifte ut varebiler på diesel i dag med som skal elektriske eller biogass, - forutsatt at disse har tilsvarende lastekapasitet. Flere av medlemmene har varslet at de vil måtte stoppe pågående innkjøp av biogassvarebiler, på bakgrunn av forslaget om å oppheve unntaksbestemmelsen.
Det er uheldig at rammebetingelsene blir uforutsigbare og bidrar til å gjøre det vanskelig for næringslivet å omstille til bærekraftige løsninger.

For våre medlemmer er det avgjørende å få forlenget dagens unntaksbestemmelse i førerkortforskriften § 3-5 nr. 4 om rett til å føre varebil med tillatt totalvekt høyere enn 3500 kg, men maksimalt 4250 kg, med førerkort klasse B. Vi ber Statens Vegvesen og Samferdselsdepartementet om å gå i dialog med ESA, med mål om å kunne forlenge unntaksbestemmelsen, uten opphold, avslutter Hagen.

 

NHO LT har avgitt høringssvar til Statens Vegvesen i saken / forslag til forskrift om endringer i forskrift 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. (førerkortforskriften) - Opphevelse av unntaksbestemmelse i førerkortforskriften § 3-5 nr. 4

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: