Nøkkelrolle i grønn omstilling

Nyhet

Publisert

Grønt landtransportprogram etablerer nå en programadministrasjon og har utlyst to prosjektstillinger med mulighet for forlengelse.

NHO og 30 organisasjoner, blant disse NHO Logistikk og Transport, har etablert Grønt landtransportprogram for å bidra til å kutte CO2-utslippene med 50 % innen 2030.

Prgrammet søker nå etter en prosjektleder og markedsanalytiker.

 

Markedsorientert prosjektleder/relasjonsbygger (2-årig prosjektstilling med mulighet for forlengelse)
Arbeidsoppgaver:

 • Utstrakt kontakt med norsk næringsliv, organisasjoner og offentlige virksomheter på vegne av sekretariatet
 • Rekruttering og oppfølging av partnerbedrifter og programsponsorer
 • Bistå sekretariatet i relasjonsbygging og sikre næringslivets deltakelse i pilotprosjekter i Grønt landtransportprogram
 • Utvikle pilot- og samarbeidsprosjekter- og avtaler i samarbeid med bedriftene
 • Bistå i rapportering til sekretariatet og formidling av status og utvikling
 • Bistå i formidling av Grønt landtransportprogram i eksterne forum, seminarer og konferanser

Til stillingsutlysning på finn.no

 

Markedsanalytiker (2-årig prosjektstilling med mulighet for forlengelse)
Arbeidsoppgaver:

 • Utarbeide prognoser-, scenarier- og analyser på vegne av sekretariatet
 • Bistå sekretariatet i produksjon og utvikling av presentasjoner, analyser, scenarioer og kostnadsestimater.
 • Bistå sekretariatet med markedsovervåking og markedsanalyser
 • Bistå i rapportering til sekretariatet og formidling av analyser og trender

Til stillingsutlysning på finn.no

Grønt landtransportprogram

Bidra til å halvere klimautslippene fra transport innen 2030.

 • Halvering av klimagassutslippene fra transport innen 2030
 • Utrulling av lav- og nullutslippsteknologi på lette- og tunge kjøretøy og maskiner
 • Økt bruk av elektrisitet, biodrivstoff og hydrogen som energibærer
 • Økt tilgjengelighet på lade- og fylle-infrastruktur for næringstransport

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: