Ber om innspill til NTP innen 6. april

Nyhet, Næringspolitikk

Publisert

For en uke siden, 19. mars, la regjeringen frem Nasjonal Transportplan som presenterer regjeringens transportpolitikk for de tolv neste årene (2022-2033). Nå starter innspillsrunden.

Frist for høringssinnspill er satt til 7. april, knappe 2 dager etter påske.

NHO LT inviterer nå alle  medlemmer til å sende inn kommentarer til planen, da innen 6. april.

-På denne måten rekker vi å behandle det som kommer inn og ta dette med når vi skal stille på Stortinget ifm høringen av Nasjonal transportplan 12-13. april, sier Ole A. Hagen. Vi er i hovedsak positive til forslagene i den fremlagte planen, men det er allikevel viktig at vi er tydelige på hvilke prioriteringer som er viktigst for næringen.

Lenker:

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: