Nye overtredelsesgebyrer for vegtrafikk fra 1. september

Nyhet, Arbeidsrett

Publisert

Forskrift om gebyr for visse overtredelser av vegtrafikklovgivningen trådte i kraft 1. september 2021.

De nye overtredelsesgebyrene er først og fremst knyttet til overtredelse av kjøre- og hviletidsreglene, og for brudd på diverse dokumentplikter.

Forskriften er ment å gjøre kontrollene til Statens vegvesen mer effektive, og det overordnede formålet er økt trafikksikkerhet.

Forskriften innebærer i hovedsak at enkelte brudd på reglene om kjøre- og hviletid, samt brudd på dokumentplikter nå blir gebyrbelagt av Statens vegvesen når kontrollen finner sted. Tidligere måtte Statens vegvesen anmelde forholdene til Politiet, som ga eventuelle bøter. Ved at Statens vegvesen gis myndighet til å ilegge gebyr selv på stedet, frigjøres tid både hos vegvesenet og hos påtalemyndigheten.

Det er verdt å merke seg at forskriftens gebyrsatser innebærer at det ved brudd både gis gebyr til sjåføren og til foretaket.

De fleste overtredelser som listes opp i forskriften har gebyrsatser mellom 1000 og 2000 kroner for sjåføren – og doble takster for bedriften, altså 2000 eller 4000 kroner.
Dersom det avdekkes flere brudd i samme kontroll så kan hvert brudd bli gebyrlagt. Det følger av forskriften at samlet gebyr for en kontrollperiode for kjøre- og hviletid kan ikke overstige 20 000 kr for fører. For foretak kan gebyret ikke overstige 40 000 kr per fører, står det i forskriften.

Opplistingen av brudd som kan gebyrlegges omfatter kun "mindre brudd", og det innebærer at grove brudd fortsatt kan politianmeldt. Konsekvensen av forskriftsendringen vil bli at Politi og påtalemyndighet får bedret sin kapasitet til å forfølge de grove brudd på trafikklovgivningen.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: