Regjeringen innfører de strengeste innreisereglene til Norge siden mars 2020 – unntaket for godstransport opprettholdes

Nyhet, HMS, Arbeidsrett, Rammebetingelser

Publisert

Foto: ScanStockPhoto

For å begrense risikoen for spredning av den betydelig mer smittsomme varianten av koronaviruset, strammer Regjeringen nå kraftig inn på utlendingers adgang til innreise til Norge. I utgangspunktet vil kun utlendinger som er bosatt i Norge få anledning til å reise inn i Norge.

Endringene som er offentliggjort i dag trer i kraft ved midnatt, natt til fredag 29. januar 2021. Regjeringen vil ta en ny vurdering om to uker.

regjeringen.no opplyses at de nye innreisereglene kommer i tillegg til det omfattende system ved grensen som allerede gjelder, med krav om negativ test før ankomst til Norge, registering av formålet med reisen og karantenested, obligatorisk test ved grensen og lovpålagt karantene.

Det legges opp til et godt samarbeid med partene i arbeidslivet for å finne gode løsninger innenfor et strengt regime, og Regjeringen åpner for å kunne justere tiltakene hvis det er nødvendig.

De nye innreisereglene innebærer i stor grad ett innreiseforbud til Norge.
Det gjøres fremdeles unntak for noen grupper. Bl.a. har følgende grupper adgang til innreise:

  • Utlendinger som er bosatt i Norge
  • Utlending som gjennomfører gods- og persontransport
  • Utlendinger som jobber innenfor kritiske samfunnsfunksjoner

De nye innstrammingene innebærer etter det NHO Logistikk og Transport forstår ikke endringer i adgangen til å utføre godstransport:

Unntaket for godstransport omfatter for det første sjåfører som er fører av godstransport som ankommer norsk grense.
Unntaket for godstransport omfatter etter det NHO Logistikk og Transport forstår videre utenlandske ansatte i norske transportselskaper som kommer fra utlandet for å utføre sitt arbeid med godstransport i Norge. Dette kan både omfatte sjåfører, terminalarbeidere og andre yrkesgrupper som inngår i arbeidet med utføre godstransport.

For selskaper som har utenlandske medarbeidere i turnus, kan det være praktisk å forlenge arbeidsperioden i disse ukene, for å sikre fortsatt drift.

Så lenge de nye reglene varer må det kunne påregnes at det kan oppstå spørsmål og problemer knyttet til innreise, og det er ikke usannsynlig at utenlandske arbeidstakere i transportbedrifter kan risikere å bli stoppet på grensen.

Av hensyn til at arbeidstakere kan bli stoppet er det viktig at de utenlandske ansatte som kommer til Norge kan dokumentere sitt ansettelsesforhold, og gjerne at de ansatte har informasjon fra bedriften som viser at arbeidet inngår i samfunnskritisk virksomhet. Dokumentasjon om ansettelsesforholdet kan sendes scannet vedlegg på e-post/sms som de ansatte kan ha tilgjengelig på telefon når de reiser til Norge

Statsminister Erna Solberg har uttalt at person og varetransporten er samfunnskritisk funksjon og er unntatt dette.
Det er allikevel viktig å påpeke at også personell innen person og varetransporten må kunne dokumentere at reisen er nødvendig.

Kontakt

Samleside for artikler og informasjon om korona

Vi har samlet alle våre nyheter, artikler og øvrig informasjon vedrørende korona på en egen side.

Mange av artiklene finner du også i nyhetsfeeden på forsiden.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: