Regulering av garantilønnssatsene i overenskomstene fra 1. februar 2021

Nyhet, Tariff

Publisert

Protokollen mellom Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport vedr februarreguleringen for 2021 er nå signert.

Det ble vist til gjeldende ordlyd i overenskomstene som fastsetter følgende:
En gang årlig, per 1. februar, skal grunnlønnen (minstelønnen) reguleres opp til 90 prosent av gjennomsnittslønn for grunnlønn + bonus (kolonne 6) for "arbeidere i alt."
Partene er enige om at gjennomsnittslønnen for grunnlønn + bonus (kolonne 6) for gruppen "arbeidere i alt" for 2020 var kr. 242,27 per time. 90 prosent av dette nivået gir kr. 218,04 per time.

Speditøroverenskomsten

Partene er enige om at begynnerlønnssatsen i Speditøroverenskomsten heves med kr. 5,28 per time fra 1. februar 2021.

Nye minstelønnssatser i Speditøroverenskomsten fra 1. februar 2021:

  • Begynnerlønn: kr. 218,04 – kr. 8.176,50 per uke/37,5 timer
  • Etter 5 år: kr. 219,81 – kr. 8.242,88 per uke/37,5 timer
  • Arbeidende formenn: kr. 241,79 – kr. 9.067,13 per uke/37,5 timer

Hevingen av minstelønnssatsene får ikke virkning for arbeidstakere som etter satshevingen ligger på eller over de nye minstelønnssatsene.

Havne og Terminaloverenskomsten

Partene er enige om at begynnerlønnssatsen i Havne og Terminaloverenskomsten heves med kr. 5,28 per time fra 1. februar 2021.

Nye minstelønnssatser i Havne og Terminaloverenskomsten fra 1. februar 2021:

  • Begynnerlønn: kr. 218,04 – kr. 8.176,50 per uke/37,5 timer
  • Etter 5 år: kr. 219,81 – kr. 8.242,88 per uke/37,5 timer
  • Arbeidende formenn: kr. 241,79 – kr. 9.067,13 per uke/37,5 timer

Hevingen av minstelønnssatsene får ikke virkning for arbeidstakere som etter satshevingen ligger på eller over de nye minstelønnssatsene.


Dersom du har spørsmål kan Thor Chr. Hansteen kontaktes på tlf. 9178 5051, eller per e-post thor.chr.hansteen@nholt.no .

Lønn og Tariff

NHO Logistikk og transport fremforhandler og forvalter en rekke tariffavtaler innenfor logistikk- og transportbransjen.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: