NHO Logistikk & Transport

Innhold

Skru på videokameraet

Nyhet, HMS

Publisert

AKAN har publisert en rapport om deres erfaringer under korona-pandemien. Rapporten tar for seg generelle utfordringer ved hjemmekontor, og spesielle utfordringer knyttet til oppfølging av bekymringer. Viktigheten av å se og bli sett er tydelig.

Hensikten med rapporten er å se hvorvidt tiltakene og nedstengingen som følge av pandemien har ført til endringer i antall henvendelser til AKAN sin veiledningstjeneste. De har også sett på endringer i hva henvendelsene gjelder og hvem som tar kontakt.

Innholdet i henvendelsene har hovedsakelig dreid seg om tre perspektiver:

 • Ledere og HR som spør om hvordan de kan følge opp ansatte på hjemmekontor
 • Ledere og HR som spør om hvordan følge opp individuelle Akan-avtaler på avstand
 • Ansatte med problematisk bruk som er redd for manglende oppfølging

Hjemmekontor har for noen klare fordeler i form av at man i større grad kan bestemme over sin egen arbeidshverdag. Medaljens bakside er imidlertid ensomhet, ergonomiske hensyn og uklar arbeidstid.

For de som i tillegg har et problematisk forhold til rus og spill, er hjemmekontor en stor utfordring.

AKAN har formulert følgende generelle anbefalinger med tanke på hjemmekontor og avstandsledelse:

 • Virksomhetens policy for rusmiddelbruk og spill gjelder også ved hjemmekontor

 •  Opprettholde faste møter, medarbeidersamtaler og personalmøter. Det skaper muligheter for å møte kolleger, opplevelse av tilhørighet og å bli sett. Det gir
  også ledere mulighet til å fange opp forandringer i atferd eller andre endringer

 •  Jevnlige samtaler mellom leder og medarbeider er viktigere enn noen gang. Sammen med den ansatte bør leder legge opp til en struktur for oppfølging og samtaler. I tillegg til å følge opp arbeidsoppgaver, er hensikten å høre hvordan medarbeideren har det, og avklare hva medarbeideren selv opplever av behov for av støtte og oppfølging

 • Ta initiativ til uformelle videomøter som morgenkaffe, lunsjmøter m.m

 • Ha på kamera i videomøter. Det gir bedre mulighet til å fange opp endringer når vi ser hverandre

 • Snakk om hvordan det er å jobbe hjemmefra. Og dersom noen uttrykker at de har utfordringer eller du blir bekymret, må du våge å spørre. Nå er det viktigere enn noen gang å velge åpenhet framfor taushet

 • Last ned rapporten her

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: