Sjø på agenda

3. november ble det arrangert møte i interessegruppe sjø i regi av region øst. Det er nesten på dagen to år siden sist.

Godt og vel 60 fremmøtte overvar seansen som startet med litt prat og mat utenfor møterommet kl. 1630. 

Tonje Johansen fra UPS, som også er styremeldem i  NHO Logistikk og Transport Region Øst og representert i arbeidsutvalget til sjø-gruppen øsnket velkommen til møtet kl. 1700.

Første innleder var Bård Ola Tjønneland, samfunnsøkonom fra område samfunnsøkonomi i NHO. Spesielt ble det fokusert på vare, produksjons og forskyningskjeden og endringer her som følge av covid. I glasskula ser man kanskje et lavere trykk på vareetterspørselen etterhvert som servicenæringen tar seg opp igjen med kino, restauranter og ferier.

Bård Ola Tjønneland - IGSjø - 3.nov.jpg
Bård Ola Tjønneland

 

Jørn Askvik fra Shortsea Promotion Center viste i sin presentasjon til resultater fra deres vareeier undersøkelse gjennomført i 2020. Undersøkelsen har kartlagt hvor vareeierne søker etter informasjon, og hva som ble vektlagt før og ved valg av transportleverandør. Denne innsikten danner grunnlag for bedre å forståelse av kvalitetskravene sjø-transporten som tilbyder må tilfredsstille, og hvordan næringen må jobbe med kommunikasjon som besvarer vareeiers behov.

Eivind Dale fra DNV delte i sin fremføring sine tanker knyttet til  fremtidsteknologi, herunder drivstoff og feedere, potensiale for godsoverføring til sjø - og konnkluderte med at selvom grønne transport kanskje ikke lønner seg enda, vil det lønne seg i fremtiden.

Kompetanseleder i NHO Logistikk og Transport Claus Haals, informerte blant annet om tolltrainee og øvrige kompetansetilbud.

Næringspolitisk direktør, Ole Hagen var sist ut på programmet men rakk innom flere punkt, blant annet ny regjering, Grønt landtransportprogram, city-huber og potensiale for vekst på short-sea.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: