Smittevern må være på plass

Nyhet, HMS, Arbeidsrett

Publisert

Foto: Claudio Schwarz

Vi har tidligere informert om at arbeidstilsynet intensiverer sin tilsynsfrekvens, og da med et spesielt fokus på bedrifters tilrettelegging og risikovurdering av smittevern. Vi ønsker nok en gang å påminne våre medlemmer om viktigheten av å overholde smittevernreglene ved egen virksomhet.

Nå har flere kommuner innført de hittil strengeste tiltakene i kampen mot pandemien og Sverige har stengt grensene.
Logistikk og transport er som samfunnskritisk å regne, for godset må frem. Dette gjør at mange mennesker knyttet til vår bransje ikke befinner seg på hjemmekontor, men faktisk på jobb på terminalen eller bak rattet.
Ved henting- og leveringssituasjoner kreves en ekstra tilrettelegging. Tydelig skilting og oppmerking, avstand, munnbind og tilgjengelig håndsprit m.m.

Flere organisasjoner har sammen utarbeidet forslag til rutine til bruk for personell som har befatning med godstransport, både sjåfør og avsender/mottaker/terminal. Anbefalingene finnes i utskriftsvennlig utgave på norsk, tysk, engelsk og polsk.
Vi oppfordrer til å skrive ut plakatene og henge de opp - samt distribuere ut i egne kanaler.

NLF, VIRKE, SPEKTER, Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet og NHO LT står bak plakatene.

 

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: