Stabilt for logistikk- og transportbedriftene

Nyhet, Tall og fakta

Publisert

Foto: Ruthson Zimmerman, unsplash.com

NHOs koronaundersøkelse nr. 19 er avsluttet. Det er ikke de store endringene å spore i resultatene for NHO LTs medlemmer sett opp mot resultatene for april.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er gjennomført av NHO, 3. - 10. mai (nr. 19 i rekken) 
Totale svar: 2816
NHO LT svar: 47 (forrige undersøkelse, 8. - 12. april: 50)

 

Resultater mai sett opp mot april
 • 26 % vurderer den generelle markedssiuasjonen som god, mot 28 % i april. 57 % vurderer situasjonen som tilfredsstillende.
 • 43 % anser omsetningen siste fire uker sammenlignet med i fjor som normal/som i fjor. 21 % svarer høyere enn normalt, mot 28 % i april.
 • 26 % oppgir at omsetningen var høyere sammenlignet med forrige måned. Dette er en kraftid nedgang fra 40 % i april. 32 % sier omsetningen er lavere sammenlignet med forrige måned.
 • Når det kommer til sysselsetning sett opp mot forrige måned vurderer  79 % den som uendret, mens 11 % sier høyere. I april var svarene henholdsvis 74 % og 16 %.
 • Angående salgspriser oppgir 83 % disse til å være uendret sammenlignet med forrige måned, mens 6 % svarer at de er høyere. (70 % og 16 % i april)
 • Når det gjelder forventninger for bedriften de neste tre månedene  svarer 40 % høyere og 43 % uendret omsetning. 
  19 % tror på økt sysselsetting, mens 72 % tror den forblir uendret.
  81 % tror salgsprisene forblir uendret.
 • 11 % melder om likviditetsprosblemer, mot 12 % i april.
 • 2 % vurderer det som en reell risiko at bedriften vil gå konkurs, mot 4 % i april.

 

Ser man NHOs bedrifter under et kan man generelt si at det nå er tydelige tegn til bedring og bedriftene melder om bedre tider etter en lang og tung vinter. Optimismen er stor og stadig færre frykter konkurs.

 

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: