Status: EUs mobilitetspakke

Nyhet, Næringspolitikk, Rammebetingelser

Publisert

Foto: unsplash.com

Vi får mange henvendelser fra medlemmene vedrørende EUs mobilitetspakke og status på implementering av denne. Flere av endringene vil ha stor betydning for våre medlemmer, som ønsker å være best mulig forberedt.

Saken er sist oppdatert 12. januar 2022

Flere ganger har de antatte implementeringstidspunktene blitt skjøvet på, men det er heller ikke i dag mulig å gi et eksakt svar på når implementeringen vil skje.
Det er bl.a. tidligere sagt at EUs mobilitetspakke gradvis skal implementeres i Norge fra februar 2022. Det gjenstår imidlertid fremdeles noen høringer, blant annet høring på forslag til forskriftsendring.
Det vil bli forsinkelser, jf. februar 2022, men man har som mål at forordningene skal kunne tre i kraft i Norge første halvår 2022. 

- Vi kan forsikre medlemmene om at vi følger saken fortløpende og er i tett dialog med myndighetene. Vi vil informere ut så snart vi har noe nytt å melde, sier adm. direktør Are Kjensli.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: