NHO Logistikk & Transport

Innhold

Sterke kvartalstall

Nyhet, Tall og fakta

Publisert

Figur: Trend for pakker og stykkgods 2017-2020

Pakkeveksten var på hele 35 % i fjerde kvartal, men stykkgodsveksten ble på 15 %. Dette er det største skiftet vi har målt for bransjen siden vi startet målinger i 2012, sier næringspolitisk direktør Ole A. Hagen i NHO Logistikk og Transport.

Trenden med vekst i netthandelen de senere årene har normalt gitt en vekst i fjerde kvartal, men korona-pandemien har bidratt til tidenes pakkeløft. Også partigods og tonnasje har vekst. 

Fraktstistikken for 4. kvartal er nå klare for transport- og logistikkbransjen. Kvartalet viser altså tidenes pakkevekst på 35 % og en stykkgodsvekst på 15 %.

Tallene viser også at bransjen igjen har fått en vektøkning. I utviklingen for antall tonn ser det ut til at utviklingen har snudd. Siden 2016 har bransjen hatt en jevnt svak nedgang i antall tonn frem til tredje kvartal i år. I fjerde kvartal ser vi imidlertid at også antall tonn har økt med 6 % og er oppe på nivå med 3 kvartal i 2019. Dette understrekes også av partifrakt som har en vekst i antall forsendelser på 6% og tonn på 5 %.   

Tonnasje er også en av de viktigste indikatorene for hvordan det går med våre medlemmer. Vi er derfor spente på om denne trenden vil fortsette, sier Ole A. Hagen.

Hagen understreker at det er store skjevheter for bransjen. -Vi har for eksempel medlemmer som driver fergetransport fra Norge til Sverige, Danmark og Tyskland som har nær 100 % permitterte pga pandemien og som ikke har anledning til å operere. De står i en krise på samme måte som store deler av norsk reiseliv.

Pandemien, smitteverntiltak, kombinert med rekordveksten i antall forsendelser og vekst i tonnasje har i sum gitt de fleste selskapene store utfordringer, men også store muligheter. Som en samfunnskritisk bransje viser tallene likevel at forsyninger til norske bedrifter og forbrukere har fungert, avslutter Ole A. Hagen.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: