Tolltrainee - Eksaminert tollrepresentant

Nyhet, Kompetanse, Toll, Utdanning

Publisert

Foto: Broke Cagle, unsplash.

Tollfaget er i forandring med økende grad av automatisering og mer fokus på de kontrollerende og rådgivende arbeidsoppgaver. Denne utviklingen innebærer endring i kompetansekravene til tollmedarbeiderne hos spedisjonsbedrifter og hos vareeiere med intern tollkompetanse. Ytterligere vil den ny sertifiseringsordning, iht. europeisk/norsk kompetansestandard for tollrepresentanter, forventes å skjerpe kompetansekravene. Et relevant kompetansetilbud for å dekke kompetansegapet er derfor på sin plass.

Bakgrunn

NHO Logistikk og Transport (NHO LT) møter denne kompetanseutfordringen med både 2 tilbud:

  • Tollskolen med
    • Toll 1 over 8 dager for begynnere og
    • Toll 2, over 6 dager med fordypning for viderekommende.
  • Tolltrainee som et 1-årig kompetanseprogram.

Basert på den nye Tollskolen startet vi i 2021 det første kull på 9 tolltrainees. De er nå halvveis og vil dimittere høsten 2022.

Tolltrainee

Traineeprogrammet har til formål å tilby en kostnadseffektiv opplæring av nye tollmedarbeidere, samtidig som det vil avlaste belastningen med intern opplæring i tollavdelingenes allerede hektiske hverdag.

Traineeprogrammet er åpent for alle bedrifter med behov for tollkompetanse – altså ikke bare NHO LTs medlemmer.

Vi har satt sammen et program som fokuserer på akkurat den kunnskap og de praktiske ferdigheter som trengs for å utføre de fortollingsrelaterte oppgavene i en import-/eksportbedrift eller hos speditøren. Det faglige og pedagogiske opplegget fokuserer på bygging av matnyttig, praktisk kompetanse – altså konkrete, produksjonsrelaterte ferdigheter i en «innpakning» av kunnskaper i form av relevant teori for helhets- og konsekvensforståelse.

Traineeprogrammets struktur

Nedenfor ses strukturen i traineeprogrammet for 2022-2023-kullet (TT22-23):

Rekrutering av kandidater skjer i perioden august/september. Oppstart av kandidater i vertsbedrift skjer løpende fra september.

Første traineesamling er i månedsskiftet november/desember, nemlig 3-dagers kickoff med bl.a. introduksjon til grunnleggende tollfag.

Rekrutteringssamarbeid med NAV

Deltakerne på vårt åpne traineeprogram utgjøres av både bedriftenes egne kandidater de som kommer fra NHO LTs rekrutteringssamarbeid med NAV – et samarbeid vi startet i 2018 med det 2-årige programmet for speditørtrainees. Dette innebærer at kandidater som rekrutteres til tolltraineeprogrammet, i samarbeid med NAV, vil bli omfattet av økonomiske virkemidler til vertsbedriftene etter samme prinsipper som for Speditørtrainee.

Erfaringer

Nærmere 100 speditørtrainees har er ferdige eller er under utdanning. Et stort antall vertsbedrifter har vært med alle år siden 2018 - flere av dem med flere traineeplasser hvert år. Dette skyldes at traineeprogrammet leverer kompetanse medarbeidere til fast ansettelse etter 2 år. Traineprogrammet for tollfaget vil gjøre det samme etter 12 måneder.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: