Tolltrainee - Eksaminert tollrepresentant

Nyhet, Kompetanse, Toll, Utdanning

Publisert

Foto: Broke Cagle, unsplash

NHO Logistikk og Transport lanserer ny traineeordning for tollfaget. Både import og eksportbedriftene, samt speditørene, opplever økende krav til kompetansenivået hos sine tollmedarbeidere. Dette er bakgrunnen for at NHO LT har lansert en ny utdanning innen tollfaget – rettet mot både vareeiere og speditører.

Bakgrunn

NHO Logistikk og Transport lanserer et 1-årig program for Tolltrainee med oppstart i bedrift oktober/ november 2021.

Tilbudet er organisert som et traineeprogram med formål å tilby en kostnadseffektiv opplæring av nye tollmedarbeidere, og som samtidig avlaste tollavdelingenes allerede hektiske hverdag,

Traineeprogrammet er åpent for alle bedrifter – altså ikke bare NHO LTs medlemmer – som har et behov for tollkompetanse. Vi har satt sammen et program som bygger akkurat den kunnskap og de praktiske ferdigheter som trengs for å utføre de mest vanlige fortollingsoppgavene i en import-/eksportbedrift eller hos speditøren. Det faglige og pedagogiske opplegget er fokusert på bygging av matnyttig, praktisk kompetanse

Tolltrainees er spisset inn mot dedikerte tollmedarbeidere i bedriftenes tollavdelinger. De får et betydelig høyrere kompetansenivå innen tollfaget enn speditørtrainees, som «bare» får 2 av de 5 samlinger, nemlig dagens Tollbehandling.

På sammen måte som for Speditørtrainee er også Tolltrainee en del av den nasjonale samarbeidsavtalen mellom NAV og NHO LT´s medlemmer v/NHO LT. Dette innebærer at traineekandidater som rekrutteres av vertsbedriftene i samarbeid med NAV, vil bli omfattet av økonomiske virkemidler til vertsbedriftene etter samme prinsipper som for Speditørtrainee.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: