Travle dager i nord

Nyhet, Regioner

Publisert

Møte med NHO Nordland, Bodø kommune, PostNord, CargoNet, Bodø Havn

Adm. direktør Are Kjensli og næringspolitisk direktør Ole A. Hagen har hatt hektiske dager i Nord.  - Å møte medlemsbedriftene våre "live" er alfa og omega for en interesseorganisasjon som NHO LT, sier Are Kjensli.

Etter rekordraske 1.05 til Bodø vanket det møter ved havna hos NorLines og NHO Nordland. Temaene var bl.a. fylkesveinettet, utviklingen av Bodø havn og jernbaneterminalen, bylogistikkplan Bodø inkl varelevering og ladeinfrastruktur, Nord-Norge-linjen inkl ny "TEGE" som har noe forsinket oppstart.

Turen gikk deretter til Lovund, der man fikk grundig omvisning i NovaSeas lakseoppdrett og møte med salgs- og markedssjef Bjørn Olvik. Logistikk-utfordringene for fremtiden med kraftig vekst i volumene ble adressert skikkelig.

I Mo i Rana splittet Ole og Are lag og Ole besøkte PostNord ved avd. sjef Audun Grande, jernbaneterminalen og Meyerships hovedkontor. Det er betydelig potensiale for vekst når Freyr kommer i gang i Mo i Rana. 

Audun Grande og Ole Hagen

 

Are sluttet seg til Jernbaneforum Nord med en rekke aktuelle foredrag fra bl. a. BaneNor, CargoNet, Nove Sea og Mo Industripark. Deretter var det befaring på Mo Industripark, havna og godsterminalene. Are Kjensli holdt fredag innlegg om utviklingsmuligheter (og trusler) for jernbanen, men rakk selvsagt innom situasjonen for bransjen post-korona, Nasjonal transportplan og det grønne skiftet.

Are Kjensli på Jernbaneforum Nord

Viktige medlemsmøter

- Å møte medlemsbedriftene våre "live" er alfa og omega for en interesseorganisasjon som NHO LT, sier Are Kjensli. Vi får unik tilgang til informasjon og forståelse for problemene og mulighetene bransjen står overfor. Vi har styremedlemmer som Leif Sagen og Hilde Pedersen og store medlemmer som PostNord og Schenker fra regionen, og vi opplever en utrolig fremoverlent bransje som fokuserer på vekst og potensiale.

Are Kjensli i samtale med Meyership og NorLines

- Vi har dekket alt fra bylogistikk, fylkesveier, multimodale løsninger, gods på bane, sjåførrekruttering og ladeinfrastruktur, supplerer Ole A. Hagen. For å forstå logistikk i Norge, er det helt avgjørende at vi har hands-on forståelse, også fra vare-eier og myndighetssiden.

– Vi er alltid vant til stor gjestfrihet i nord, men når også værgudene viste seg fra den beste siden, ble dette en unik tur med mange inntrykk og mange gode innspill til videre arbeid for oss som interesseorganisasjon, avslutter Kjensli.

Lovund

 

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: