Vil du støtte en student til Transport & Logistikk?

Siden 2006 har studentene fra Høyskolen i Molde tatt turen til konferansen Transport & Logistikk på Gardermoen. Nå søker studentene støtte til årets konferanse i oktober.

- Som logistikk-student er en tur til Transport og Logistikk en sjelden mulighet for oss å møte, og allerede under studietiden, knytte kontakter til bransjen. Å delta på konferansen gir oss som studenter en portal inn til næringslivet hvor vi kan høre fra de med førstehåndserfaring om mulighetene etter studiene. I tillegg er det en gylden sjanse til å bygge samarbeid og nettverk som vi kan ta med oss videre inn i arbeidslivet, forteller Rebekka Berg som er nestleder i LogistikkForum – studentorganisasjonene for logistikkstudentene ved Høgskolen i Molde.

I nesten ti år har de fått økonomisk støtte fra et fond med fokus på logistikk og transport. Fondet er nå nedlagt og studentene må være kreative til å skaffe nye inntektsmuligheter.

Studentene håper derfor nå at venner av logistikk- og transport-bransjen kan støtte en student på sin tur til Gardermoen. Konferansen er en faglig og sosial møteplass med muligheter for studentene til å komme i kontakt med fremtidige arbeidsgivere. De håper derfor at ulike bedrifter kan støtte en (eller flere) for å oppleve et hyggelig avbrekk i studiehverdagen. Støtten går til å dekke dagpakken på konferansen. Konferansearrangørene gir som vanlig fri adgang til foredragene.

-For oss som arrangører er det viktig å ta ekstra godt vare på studentene. De er tross alt de som er fremtiden for næringen. Hvert år er det vanligvis mellom 60-90 studenter fra høyskolene som er innom konferansen. Gjennom årene har vi fått historier at mange studenter har fått sin første kontakt med sin fremtidige arbeidsgiver nettopp hos oss. Vi gleder oss til at studentene kommer også i år, forteller Jo Eirik Frøise prosjektleder for Transport & Logistikk 2021.


Link for å støtte en logistikk student https://events.provisoevent.no/nho/events/stoett-en-moldestudent/register

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: