NHO Logistikk & Transport

Innhold

Webinar: Støtte til tunge elektriske kjøretøy

Nyhet, Miljø og klima

Publisert

Foto: Enova, Berre

Tirsdag 16. mars kl 10:00 arrangerer Enova et webinar om støtteordningen Tunge elektriske kjøretøy. Her får du vite mer om hvordan den nye støtteordningen fungerer og hvordan du søker om støtte.

 Enova tilbyr støtte til kjøp av tunge elektriske kjøretøy som elektrisk lastebil eller turbuss.
Tilbudet gir støtte til nullutslippskjøretøy over 4,25 tonn og er rettet til aktører som ønsker å redusere klimagassutslipp fra transport. Det er enkelt å søke og du får raskt svar.

Markedet for nullutslippsløsninger er i bevegelse, men samtidig er det behov for støtteordninger som gjør dette til et konkurransedyktig alternativ i en tidlig fase. Enova har de siste årene gitt støtte til elektriske lastebiler og turbusser gjennom sine virkemidler. Interessen og etterspørselen etter denne type kjøretøy har økt, og de største produsentene lanserer nå nye, serieproduserte modeller, også for tunge lastebiler. Som følge av dette tilbyr Enova nå en forenklet støtteordning for tunge elektriske kjøretøy.
Du kan få inntil 40% i støtte av merinvesteringen sammenlignet med et tilsvarende dielselkjøretøy. Søknad om støtte må være sendt til Enova før kjøretøy(ene) er bestilt eller dere på annen måte har forpliktet dere til å gjennomføre investeringen. Her kan du lese mer om støtteordningen.


Webinar
Tirsdag 16. mars kl 10:00 arrangerer Enova et webinar om støtteordningen Tunge elektriske kjøretøy. Her får du vite mer om hvordan den nye støtteordningen fungerer og hvordan du søker om støtte.
Webinaret varer i ca 40 minutter. Det er mulig å stille spørsmål både i forkant og direkte underveis i webinaret. Opptak av sendingen legges ut i etterkant på Enova sine nettsider.

Mer informasjon og påmelding på enova.no

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: