Åpehetsloven - nye plikter fra 1. juli 2022

Nyhet, Arbeidsrett

Publisert

NHO Logistikk og Transport's advokater, Thor Chr. Hansteen og Camilla Raastad under dagens logistikklunsj hvor temaet var åpenhentsloven. Foto Silje Vhile Braaten

Har bedriften flere enn 50 ansatte, mer enn 70 millioner i salgsinntekt, mer enn 35 millioner i balanse? Kan du huke av på to av disse spørsmålene, er det viktig å få med seg informasjonen som følger her.

I dagens logistikklunsj redegjorde advokat Thor Chr. Hansteen om de overordnede linjene i den nye åpenhetsloven som trer i kraft 1. juli 2022.

Loven, som er en særnorsk lov (følger ikke av EU/EØS-regelverket), har som formål å:
  • Underbygge etisk handel og ansvarlig næringsliv
  • Fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold ved produksjon av varer og levering av tjenester.
  • Sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheten håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
  • Bidra til å gjennomføre FNs bærekraftmål
Loven gjelder for:
  • Alle bransjer
  • Større virksomheter som er hjemmehørende i Norge, og som tilbyr varer og tjenester i eller utenfor Norge.
  • Større utenlandske virksomheter som tilbyr varer og tjenester i Norge, og som er skattepliktige til Norge etter norsk intern lovgivning.

Hva menes etter loven med «større virksomheter»:
Alle virksomheter som omfattes av regnskapsloven § 1-5
eller som på balansedagen overskrider minst to av følgende vilkår:
 - Salgsinntekt: 70 millioner kroner
 - Balansesum: 35 millioner kroner
 - Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 50 årsverk

Åpenhetslovens plikter:

Bedriftene skal kartlegge og motvirke brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår.

  1. Foreta aktsomhetsvurderinger
  2. Offentliggjøre redegjørelse for aktsomhetsvurderingene - frist 30. juni hvert år (første frist 30. juni 2023)
  3. Informasjonsplikt (fra 1. juli 2022)

Bedriftene skal ha et bevisst forhold om den risiko som virksomheten kan medføre – hvor er faren størst.

 

Forbrukertilsynet er tilsynsmyndighet. De skal gi veiledning og kan ilegge sanksjoner ved brudd på loven.

 

NHO Logistikk og Transport planlegger et mer omfattende medlemsmøte om temaet.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: