Tett og aktivt samarbeid mellom Tolletaten, NHO LT og NHO LTs medlemsbedrifter

Nyhet, Toll

Publisert

Tolletaten varslet på Tolldagen i november 2021, avvikling av direktekjøringsordningen pr 1. januar 2023. Det har som en følge av dette vært nedlagt et betydelig arbeid sammen med Tolletaten fra NHO LT og involverte medlemsbedrifter det siste halve året.

Tolletaten nedsatte en egen ressursgruppe i januar som har hatt månedlige heldagsmøter, hvorav det siste før sommeren ble gjennomført torsdag, 2. juni. Fra NHO LTs side deltar Camilla Raastad sammen med medlemsbedriftene Bring, DHL, PostNord, DSV og Schenker. Øvrige deltakere i gruppen er større representanter for vareeierne.

NHO LT har fått mange henvendelser fra andre medlemmer som har ønsket å være med i denne gruppen. I og med at det er Tolletaten som har initiert og satt sammen gruppen har det ikke vært et forhold vi har kunnet påvirke. Det er dog nedsatt flere andre prosjektgrupper hvor svært mange av våre medlemmer er involvert.

En avvikling av direktekjøringsordningen innebærer at Tolletaten tilrettelegger for digital informasjonshåndtering og i størst mulig grad automatisert grensepassering. Det vil si at i fremtiden så skal informasjon om varer og transportmiddel sendes inn digitalt før eller senest ved grensepassering Dette vil foregå via en Web/API løsning. Dagens ekspressløsning skal overføres til en ny teknisk plattform.

Våre medlemmer i ressursgruppen har arbeidet sammen for å synliggjøre ovenfor etaten hvilke store utfordringer dette medfører for vår bransje. Vi opplever for hver måned som går en bedre og større forståelse for hva som kreves for at direktekjøringsordningen skal kunne avvikles. Samarbeidet med Tolletaten er svært godt og konstruktivt.

Tolletaten har ambisjoner om å starte denne prosessen fra 1.januar 2023, men har vært svært lydhøre for bransjens innspill.
De har derfor innsett at det vil være nødvendig med overgangsordninger og en trinnvis avvikling av direktekjøringsordningen.


Flere av våre medlemsbedrifter har sagt seg villig til å være med i et pilot-prosjekt for å teste ut den nye API-løsningen fra høsten av.
NHO LT fortsetter fra vår side arbeidet i ressursgruppen over sommeren, og vil informere så snart vi vet mer om konkrete datoer.

Vi anbefaler alle våre medlemsbedrifter å forberede seg så godt som mulig på den endringen som utvilsomt vil komme. Dette er et lovpålagt krav fra myndighetenes side, og er ikke noe man kan velge å ikke være med på slik noen gir uttrykk for.

Det vi nå gjør er å synliggjøre hvilke problemer og vanskeligheter bransjen står ovenfor ved den varslede endringen, vi forsøker å få bedre tid, samt overgangsordninger.

tolletaten.no legges referater  fra ressursgruppemøtene ut fortløpende.
Vi oppfordrer dere til å også følge med på denne siden for oppdateringer.

 

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: