Tidslinje for tolletatens endringer

Nyhet, Toll

Publisert

Avviklingen av direktekjøringsordningen gjøres gradvis, men den nærmer seg raskt. Det nye tollovverket trer i kraft den 01.01.2023, men Tolletaten har gått med på en overgangsordning frem til oktober 2023, hvor direktekjøring allikevel kan brukes som før.

Dette gjelder imidlertid ikke for all frakt. Varer fra tredjeland underlagt veterinære eller plantesanitære restriksjoner vil ikke omfattes av overgangsordningen. Dette betyr at slike varer må deklareres før grensepassering allerede fra den 01.01.2023. Ettersom Tolletaten pr dags dato ikke har digitale løsninger på plass, betyr dette sannsynligvis at hver enkelt fortolling må gjøres fysisk ved ankomst på grensen.

Fra oktober 2023 vil direktekjøringsordningen og deklarasjonsfritaket for tollager avvikles for alle forsendelser. Det vil si at alle vare som ankommer Norge må deklareres før grensepassering. Om varen ikke er deklarert ved ankomst til grensen, vil varen som utgangspunkt ikke kunne krysse grensen, eksempelvis vil den ikke kunne losses ved havn, eller en trailer vil ikke kunne kjøre forbi Svinesund. Tolleatetan har ikke på nåværende tidspunkt presentert en digital løsning, så inntil videre må vi anta at alle fortollingene må gjøres fysisk på grensen.

Vær bevisst på at datatsettkravet for tollager og fri disponering i all hovedsak er identisk, og at den samme prosessen vil gjelde om man ønsker å deklarer en vare inn på tollager, fremfor fri disponering.

Bilde1 - deklarasjonsplikt.png
Kilde: toll.no

 

Innføring av digital melde- og opplysingsplikt

Tolletaten jobber med innføring av en digital melde- og opplysningsplikt for grensepassering. Arbeidet er fremdeles i startfasen, og det vil først være mulig å teste dette ut ved Svinesund i november. Det er ikke avklart hvordan systemet skal løse ansvarsfordelingen ved stykkgods, eller raske situasjonsendringer som f.eks sykdom eller motorhavari.
Det digitale løpet vil i første omgang være frivillig, og nedsettes som krav fra den 1. januar 2025. Vi anbefaler dog at man begynner å teste så fort man får tilgang til systemet.

Bilde2 - melde og opplysningsplikt.png
Kilde: toll.no

 

Digital forhåndsvarsling – ICS2

Tolletaten er i prosessen å innføre et krav om digital forhåndsvarsling for varer fra tredjeland. For øyeblikket gjelder kravet kun for post- og ekspressforsendelser med fly, men dette vil snart endre seg. I mars 2023 vil dette gjelde for all flyfrakt, mens all øvrig frakt vil innlemmes i systemet fra 1. mars 2024.
Vær særlig bevist på at det foreligger krav om varsling og godkjenning før lasting. Dette vil nødvendiggjøre en tidlig og tett kontakt med avsender. Samt gode marginer mellom innrapportering og lasting, slik at eventuelle oppfølgingskrav kan løses innenfor de påkrevde rammene.

 

Bilde3 - forhåndsvarsel fra tredjeland.png
Kilde: toll.no

 

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: