Enighet om revidert Oslopakke 3-avtale

Nyhet, Næringspolitikk, Rammebetingelser

Publisert

Foto: Silje Vhile Braaten.

Oslo kommune og Viken fylkeskommune er enige om ny tilleggsavtale til Oslopakke 3 avtalen. Hvis avtalen godkjennes av bystyrene vil det bli en økning i bomtakstene allerede fra 1. september i år. For tunge kjøretøy vil takstøkningen først komme 1. januar 2024

Tilleggsavtalen legger til rette for at det kan arbeides videre med prosjektene gjennom finansiering med økte bomtakster. Inntektene vil, med nye takster, øke med 5 milliarder kroner for perioden 2023-2026.

Bomtakstene vil endres i to trinn. Den første endringen vil gjelde fra 01.09.2022. Det neste trinnet innføres 01.01.2024. Innkreving av bompenger administreres av Fjellinjen AS. Avtalen skal endelig godkjennes av Bystyret i Oslo og fylkestinget i Viken i løpet av juni, samtidig som disse tar stilling til videre utbygging av Fornebubanen.

For tunge kjøretøy er takstøkningen planlagt først fra 1. januar 2024. Det vil være spesielle regler for tunge gass- og nukllutslippskjøretøy.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: