Er du klar for ICS2?

Publisert

ICS2 (Import Control System 2) er EUs nye forhåndsvarslingssystem for varetransport til EU/EØS fra tredjeland. På nåværende tidspunkt er det kun ekspress- og postfrakt med fly som er underlagt ICS2. Men kravene vil etterhvert implementeres også for øvrig frakt.

Hva er ICS2

ICS2 (Import Control System 2) er EUs nye forhåndsvarslingssystem for varetransport til EU/EØS fra tredjeland. Målet med ICS2 er å gi EU bedre kontroll med vare som innføres til tollunionen, og på den måten øke sikkerheten for unionens innbyggere.

Systemet innebærer at alle varer fra tredjeland skal forhåndsregistreres via en Entry Summary Declaration (ENS) før de sendes til EU/EØS. Vær klar over at reglene også gjelder for transittering, men ikke flyfrakt som kun passerer gjennom luftrommet uten stopp. Samtidig er det viktig å være klar over at ICS2 ikke er et nytt fortollingssystem. Det vil fremdeles være nødvendig å gjennomgå de samme prosessene som før for overgangen til en tollprosedyre ved innførsel av varer til EU/EØS.


Hvorfor ICS2

EU har lenge jobbet for en sterkere kontroll av vareførselen inn til tollområdet. Særlig som følge av økt fokus på terror, samt utfordringer med narkotika og menneskesmugling. Ut ifra EUs perspektiv har de for lite, og for sen, kontroll med vareførselen fra tredjeland. Dette har særlig blitt tydeliggjort med den økende graden av e-commerce vi har sett de senere årene. Videre ønsker EU i større grad å kunne utføre sikkerhetsanalyser før varer blir sendt, og kunne involvere seg i et tidligere ledd i logistikkjeden ved behov.


Utviklingen fremover

På nåværende tidspunkt er det kun ekspress- og postfrakt med fly som er underlagt ICS2. Fra mars 2023 vil også øvrig flyfrakt måtte etterleve kravene, og fra mars 2024 vil all frakt til EU/EØS fra tredjeland (båt, tog og motorvogn inkludert) måtte følge kravene i ICS2.


Hva betyr dette i praksis?

For at en vare skal kunne sendes fra tredjeland til EU/EØS, må tilstrekkelig dokumentasjon ha blitt sendt til ICS2 gjennom STI (Shared Trader Interface) i forkant av avreise. Dokumentasjonskravet er strengt, og inkluderer blant annet adresse og elektronisk kontaktinformasjon for avsender og mottaker, mottakers unike referansenr, varens vekt og verdi, samt en presis, detaljert og tydelig beskrivelse av forsendelsen innhold. I tillegg foreligger det en rekke anbefalte datapunkt som burde oppfylles for å gjøre prosessen enklere.

ICS2 krever levering av den nødvendige dokumentasjonen før avreise fra tredjeland i tilfelle skips- og flyfrakt, og senest 1-2 timer før grensepassering ved vei og tog. Typisk nok er det imidlertid unntak også her, men det gjelder hovedsakelig for forsendelser fra noen spesifikke land, eller ved særlig korte reiser i tilfelle skipsfrakt. Det anbefales imidlertid alltid å registrere frakten før avreise, uansett type transport.

Det vil som utgangspunktet ikke være mulig å rette opp i mangler etter fristen. Endring og retting bør utføres før avreise i tilfelle mangler og/eller kontroll.

Det vil med andre ord være nødvendig med rutiner og systemer som kan oppfylle de nye kravene innen 1. mars 2023 for flyfrakt, og 1. mars 2024 for all annen frakt. Dere bør stille spørsmål om datasystemet dere bruker i dag kan utveksle data i tilstrekkelig grad, både med EU, avsender og mottaker. Det vil uansett være nødvendig med en tettere kontakt med både avsender og mottaker, for å sikre en felles forståelse av partenes plikter, og for en effektiv utveksling av data.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: