Glad gullklokkevinner, Petter Mood.

NHO Logistikk og Transport gratulerer Petter Mood fra FREJA Transport & Logistics som vant «Gullklokka» på Speditørskolen 2022.

Hvert år kårer vi beste deltaker på Speditørskolen. Det er ikke hvert år vi ser karakteren A, men når det skjer tildeles deltaker en ekte gullklokke med gravert navn. «Gullklokka» har stor prestisje i bransjen vår og er en tradisjon gjennom flere årtier. 

Petter Mood startet i FREJA i 2018 som vikar. Han har på de få årene siden da utviklet seg til en komplett befrakter. Vi gratulerer Petter med tittelen Eksaminert speditørkandidat – og «Gullklokka».

Petter Mood og de øvrige deltakerne på Speditørskolen har som eksaminerte speditørkandidater etablert en fremtidsrettet, komplett befrakterkompetanse – som grunnlag for å tilføre vareeierne merverdi i den daglige kundekontakten. Digitaliseringen er allerede i ferd med å endre jobbinnholdet til befrakteren. Økt fokus på de rådgivende oppgavene – med tilhørende behov for ny kunnskap som supplerer de operative ferdighetene – blir den nye hverdagen.

Les mer om Speditørskolen

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: