Har du husket å melde deg på?

Arbeidet med høstens vakreste eventyr startet allerede i januar  - og ambisjonene er høye! – Når Transport & Logistikk 2022 går av stabelen den 24. og 25. oktober ønsker vi å samle nærmere 900 deltagere, sier prosjektleder for konferansen Jo Eirik Frøise.

– Dette høres ut som en velbrukt klisjé – men dette skal bli den mest kompakte og beste konferansen vi har gjennomført, forteller Frøise.

Konferansen er i 2022 hele 64 år gammel.
Fra 2004 hvor konferansen kun hadde noen få utstillere og et par hundre konferansedeltakere har det vært en konstant utvikling.

Noe av suksessen er at utstillere og konferansedeltakere har vært tett på hverandre, ettersom  konferanselokalene og lunsjen er i de samme lokaleje som seøve utstillingen.
I 2021 reduserte vi til tre hovedspor, og det var  en positiv respons fra utstillerne. Dette viderefører vi også i år.

Stor deltagelse politisk ledelse

– Som vanlig er den tradisjonelle samferdselsdebatten et viktig innslag på konferansen,sier Are Kjensli, administrerende direktør i NHO Logistikk og Transport.  At både statsråden, statssekretærer og transportkomiteen takker ja til deltagelse nesten ett år i forveien, viser at konferansen er en viktig arena for kunnskapsutvikling og faglig oppdatering, konkluderer Kjensli.

NHO Logistikk og Transport leverte nettopp en rapport til samferdselsdepartementet i forbindelse med regjeringens varslede handlingsplan mot de såkalte «storrengjøringen av arbeidslivet i transportsektoren». Det er således også naturlig å ta dette temaet opp vår konferanse, fortsetter Kjensli.


Rekordmange transportbrukere

I år har vi rekordmange foredragsholdere fra transportkjøperne. De store merkevareprodusentene stiller med sine logistikk- og transportansvarlige. Gjennom disse  foredragene får årets konferansedeltakere høre hva nettopp de gjør som bedrer bunnlinja når det gjelder transport- og logistikktjenestene de kjøper.

– Vi som arrangører har jobbet hardt for å få dette til.  Andre transportkjøpere ønsker å høre hva  flaggskipene gjør med sin transport og logistikk, forteller Frøise.


Er næringen klar for fremtiden

Tilbakemeldinger fra tidligere deltagere er viktig.
For oss som arrangører mangler det ikke på tilbakemeldinger knyttet til hva "man" ønsker å se i de ulike sesjonene.
Etter konferansen i oktober i fjor fikk vi flere tilbakemeldinger som vi har tatt til etterretning, og som vil være å finne på programmet til årets konferanse: 3D-printing, pakkelevering med drone, krav til raskere levering i forbindelse med e-handel og ikke minst de skjerpede miljøkrav vil sette større krav til de som får levere våre varer.

Andre tema på konferansen er blant annet:

  • Miljø og bærekraft. Vi er allerede i gang med en flott sesjon med Grønt landtransportprogram som forteller om hva de gjør for en grønnere transport på veiene.
  • Autonome systemer, selvkjørende biler, selvkjørende skip og selv-lossende kraner.
  • En sesjon om godsoverføring til sjø og bane.
  • Stor utstilling og mye sosialt påfyll

En erfaringer vi gjør oss er at konferansens utstillingen blir en stadig viktigere arena for å markedsføre produkter og tjenester til næringen. Vi har kun 8 ledige utstiller-plasser igjen, og vi regner med at disse fylles opp i løpet av sommeren, sier Frøise.

Som tdiligere år planlegges det også i år for sosial mingling, hyggelig middag sammen med god underholdning.

Vi ses på Gardermoen!

Konferansen er åpen for påmelding.

Spørsmål til konferansen?
Kontakt Jo Eirik Frøise / jo.froise@norskindustri.no

 

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: