Hvem kan elektronisk oppdatere securitystatus (SPX) på frakt?

Publisert

Foto: Silje Vhile Braaten.

Som sikkerhetsgodskjent fraktleverandør (Regulated Agent) har man ansvar for at frakten som leveres luftfartsselskapet er sikkerhetskontrollert. En godkjent RA kan utstede sikkerhetsstatus på flyfrakt og/eller påta seg ansvar for gjennomføring av sikkerhetskontroll av slik frakt. Men hvem skal sende den elektroniske oppdatering av securitystatus til flyselskapene?

Consignment Security Declaration (CSD/e-CSD) er et dokument som inneholder informasjon om vareforsendelsens securitystatus og hvilken sikkerhetskontroll som ligger til grunn for at varen har status: «ready for carriage»

Det er den endelige oppdateringen av dette dokumentet som er sakens kjerne.

Fraktselskap som har valgt å ikke være RA, må nødvendigvis overlate securitykontrollen, og oppdatering av security-status, til noen som utfører dette på fraktleverandørens vegne. Dette kan da være en tredjepartsleverandør for securitysjekk eller flyselskapets handlingagent. Begge er å anse som RA.

Handlingagentene har tilgang til å sende oppdatert securitystatus inn til flyselskapet (e-csd). Slik det er i dag setter tredjepartsleverandørene kun securitystatus manuelt. Dette fører til at handlingagentene, i tillegg til å håndtere godset, må utføre den elektroniske oppdateringen, basert på den manuelle som tredjepartsleverandørene har satt.
Handlingagentene har nå innført et gebyr for å utføre oppdateringen.

En arbeidsgruppe bestående av representanter fra NFFs styre (Synnøve Thormodsæter, Arild Østbråthen og Roy Midtskogen) har sammen med representanter fra noen av våre medlemsbedrifter dukket litt ned i denne problemstillingen, for å se på muligheten for at også tredjepartsleverandøren kan få tilgang til å oppdatere SPX elektronisk. Ifølge systemleverandøren Descartes skal det være mulig.

Synnøve Thormodsæter.jpg
Styreleder i NFF, Synnøve Thormodsæter


- For medlemmer som har valgt å beholde sin RA-status, kan vi anbefale å vente med å sende FWB til flyselskapene til etter at security sjekk er utført og CSD utstedt av tredjeparts leverandør, sier Synnøve Thormodsæter. Medlemmer som har valgt å ikke være RA, vil ikke ha mulighet for å selv sette SPX status (secured) når FWB sendes.
For selskaper som har status som RA og er godkjent for å gjøre frakten secured, kan det være mulig å oppdatere SPX status elektronisk, ifølge opplysninger som vi har mottatt fra Descartes. Vi oppfordrer de av våre medlemmer som er interessert i dette, om å følge opp direkte med en systemleverandør, avslutter hun.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: