IATA Regional Training Partner

Nyhet, Kompetanse

Publisert

Foto: Per Dagfinn Wolden.

De som i siste uke deltok på NFFs digitale medlemsmøte, fikk også førstehåndsinformasjon om en ganske så stor og spennende nyhet for de kompetanseinteresserte. NHO Logistikk og Transport blir IATA Region Training Partner, med andre ord; NHO LT arrangerer og IATA leverer.

- NHO Logistikk og Transport ønsker å være bransjen beste leverandør av kompetanseprodukter og søker stadig nye muligheter og kanaler for å dekke det behovet medlemmene har og ikke minst nå ut til flest mulig, enklest mulig. Når vi nå i snart et år har jobbet med IATA for å se på mulige måter å samhandle på, er vi selvsagt spente på hvordan denne "nye" kurskatalogen med digitale DG kompetanseprodukter vil bli mottatt, sier kompetanseleder Claus Haals.

Vi har hatt flere møter med IATA gjennom året, både med og uten representanter fra NFF-medlemmer. Vi har også innhentet skriftlige tilbakemeldinger fra medlemmene våre, for å få forankret behovet for et slikt tilbud.

- Det er jo slik at ICAO, og IATA på vegne av dem, krever kompetansebevis innen Farlig gods, som løpende skal gjenoppfriskes innenfor 24 måneder. Derfor har vi engasjert oss i å tilgjengeliggjøre et slik tilbud til NFF sine medlemmer på en måte som krever minst mulig fravær i produksjonen og med lavest mulig kostnad, sier Claus Haals.

Ta kurs hvor det passer deg best

NHO Logistikk og Transport vil som sagt være kursarrangør for IATAs digitale kurs. Påmeldinger og fakturering går gjennom NHO LT. IATA vil på sin side levere instruktører og materiell. Kursene avholdes i virtuelle klasserom, med de beste instruktører innen sitt felt. Kursene er åpne for medlemmenes søsterselskaper i Norden til medlemspris.

Planlagte kurs

5 kurs er planlagt i perioden fra, i første omgang, 4. april til 2. Juni:

  • Dangerous Goods Regulations (DGR) for Processing DG Consignments – Initial (Cat.3)
  • Dangerous Goods Regulations (DGR) Initial Category 6
  • Dangerous Goods Regulations (DGR) - Recurrent Category 6
  • Shipping Lithium Batteries by Air
  • Perishable Cargo Transportation

- Vi er svært lydhøre for medlemmenes ønsker mht. datoer og organisering av kursene for å best mulig å imøtekomme behovene. Det er bare antall påmeldinger som er begrensningen for flere kurs og dermed flere datoer å velge i mellom, sier Claus Haals, derfor håper vi at mange vil melde sine behov og ønsker i god tid for å gi oss mulighet for å respondere best mulig.

Mer informasjon om kursene samt mulighet for påmelding vil publiseres og sendes ut i tiden fremover. Se for øvrig utfyllende informasjon i presentasjonen benyttet i NFFs medlemsmøte. Lenke nedenfor.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: