Innspill til regjeringens ladestrategi

Samferdselsdepartementet inviterte den 21. mars til innspillsmøte om ladestrategi. Næringspolitisk direktør i NHO Logistikk og Transport, Ole A. Hagen var blant aktørene som deltok.

Odd Steinar Åfar Viseth, statssekretær i Samferdselsdepartementet og Christian Anton Smedshaug, statssekretær i Klima- og miljødepartementet ønsket velkommen før de 40 deltakende aktørene fikk mulighet til å komme med sine innspill.

Innspillene var basert på Kunnskapsgrunnlag om hurtigladeinfrastruktur for veitransport utarbeidet av Statens vegvesen og Miljødirektoratet har laget.

 - Regjeringen har ambisiøse mål, da må vi også sikre at Regjeringen har ambisiøse tiltak. Ambisiøse tiltak vil koste. Det vil kreve investeringer, planlegging og å legge til rette for markedsutvikling, i tett samarbeid med kommuner, etater og næringslivet, uttalte Ole Hagen. For el-varebiler, lette varebiler og tunge varebiler er man langt på vei i å finne grønne løsninger, både for biler og for ladeinfrastrukturen.

Rapporten er omfattende, men en rekke vesentlige forhold omtales ikke (grundig nok).

  1. Bransjen trenger en lade- og fylle-infrastruktur . De første årene vil den klart største effekten for å redusere klimautslippene våre oppnås ved å bruke biogass og HVO, i en overgangsfase. Vi trenger en politikk som sikrer at dette kan realiseres.
  2. Kunnskapsgrunnlaget viser at det i dag ikke er et realtistisk alternativ med el-lastebiler. Bilene er for dyre og det finnes ingen lade-alternativer;
    Konklusjon: Det må skje "noe" --- og dette  "noe" vil kreve ganske mye!

Ole Hagen avsluttet med å oppfordre departementet til å koordinere Norges nasjonale strategi med våre nordiske naboland, og også legge til rette for en nordisk infrastruktur – hvor de internasjonale korridorene vektlegges.

 

Les også GLPs vurderinger av ladestrategien her

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: