Klima- og miljøminister Barth Eide på besøk hos NHO

Tirsdag 5. april var det duket for direktesendt samtale om grønn transport med klimaminister Espen Barth Eide, Ingvild Rørholt fra ZERO, og Geir A. Mo fra Norges Lastebileier-forbund.

Og bakteppet er alvorlig.

FNs klimapanel har lagt fram en ny delrapport som peker på at selv med dagens klimapolitikk vil utslippene i verden fortsette å øke fremover. Nesten 1/3 del av norske klimagassutslipp kommer fra transportsektoren. Og landtransporten som biler, lastebiler, traktorer og anleggskjøretøy, står for rundt 70 % av disse utslippene. Det betyr at det er et stort potensial for å redusere utslippene i Norge, ved å redusere utslippene fra transport. Grønt Landtransportprogram jobber med akkurat dette.

I kommentarer til FN-rapporten sier Espen Barth Eide blant annet at vi gjør ikke nok, og det går for sakte med omstillingen. I samtalen fikk han utdype dette og ble blant annet utfordret av Geir Mo og Ingvild Rørholt på å være konkret på tiltakene.

Hovedbudskapet gjennom samtalen var:

  • Vi må samarbeide for å nå målene, og et klimapartnerskap er et viktig virkemiddel. Gjennom næringsdepartementet jobbes det med dette, slik det står beskrevet i Hurdalsplattformen.
  • Situasjonen i Europa påvirker også Norge. Norsk gass er ettertraktet, men omstillingen til grønn energi må fortsette for fullt. Barth Eide ønsker å følge opp partnerskapet med Grønt landtransportprogram.

Ingelin Noresjø ledet samtalen, som gikk som en sending i regi av Grønt landtransportprogram.

 - Det er meget positivt at Klima- og miljøministeren vil følge opp klima-partnerskapet med næringslivet. Dette lover godt for utviklingen av piloter, ladeinfrastruktur og ikke minst mulighetene for å utvikle nye løsninger sammen med virkemiddelapparatet, sier Ole A. Hagen, næringspolitisk direktør i NHO Logistikk og Transport.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: