Mobilitetspakken - når kommer den egentlig?

Nyhet, Næringspolitikk, Rammebetingelser

Publisert

Adm. direktør Are Kjensli

Allerede i juni 2020 ble nye EU- regler for veitransport vedtatt av EU. Det er imidlertid mye usikkerhet knyttet til når dette faktisk vil tre i kraft i Norge.

Varselet var nemlig at implementeringen i Norge ville begynne i februar 2022, altså nå. Slik ser det ikke ut til å bli.

- Vi får mange henvendelser knyttet til mobilitetspakken, og vi noterer oss at det verserer ulike oppfatninger knyttet til implementeringstidspunkt, sier adm. direktør i NHO Logistikk og Transport, Are Kjensli. Endringene som kommer med mobilitetspakken, vil ha stor betydning for mange av våre medlemmer og det er naturlig at mange er interessert i status. Vi er i tett dialog med myndighetene for å være ajour i denne saken. Vi har nedenfor skissert status pr. 4. februar og oppfordrer medlemmer til å ta kontakt om de har ytterligere spørsmål, avslutter Kjensli.

Først en gjennomgang av hva som faktisk gjelder, og er på planen, i EU.

Allerede implementert i EU:

Fra 20. august 2020:

 • Krav til overnattingsfasiliteter ved regulær ukehvil (45 timer) for arbeidsgivers regning.
 • Tillatt med to reduserte ukehviler etter hverandre (internasjonalt) – kompensasjon innen 3. uke.
 • Hjemreise for sjåfør hver 4. uke.
 • Daglig og ukentlig kjøretid kan økes med inntil en time for å rekke hjem for døgn- eller ukehvil.
Planlagt implementert i EU:

Fra februar/mars 2022

 • Retur av kjøretøy til registreringsland senest hver 8. uke.
 • Dagens kabotasjeregler strammes inn, bl.a. ved innføring av en «avkjølingsperiode» på fire dager og strengere dokumentasjonskrav.
 • Pålegg om manuell registrering av grensepassering for alle sjåfører i internasjonal transport.

Fra juni 2022

 • Varebiler over 2,5 tonn må ha tillatelse for å utføre internasjonale transporter.

Fra september 2023

 • Smart tachograf i nye kjøretøyer.

2024

 • Krav om smart tachograf V1 i kjøretøyer som driver internasjonal transport.

2025

 • Kjøretøy med smart fartsskriver V1 skal bytte til V2 ved internasjonal transport.
 • Sjåfør skal kunne fremvise fartsskriverdata: øker fra 28 til 56 dager.
 • Kontrollmyndigheter skal ha utstyr for å lese av smart fartsskriver.

Fra 1. juli 2026

 • Varebiler på over 2,5 tonn i internasjonal transport blir underlagt kjøre- og hviletidsreglene og må ha smart fartsskriver V2.

 

Og når blir så dette implementert i Norge?

 • Samferdselsdepartementet har tidligere varslet at regelendringene vil bli implementert i Norge i størst mulig grad samtidig som i EU.
 • Status pr. januar 2022 er at regelverket ennå ikke er tatt inn i EØS-avtalen og at gjennomføringen nasjonalt er forsinket. I og med at dette krever en lovendring, må det vedtas av Stortinget.
 • Målet er implementering i Norge i løpet av 1. halvår 2022.
 • SVV ser på mulighetene for en midlertidig nasjonal regulering av kabotasje frem til implementering.

 

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: