NHO Logistikk og Transport og NHO var godt representert på mobilitet 2022

Nyhet, Næringspolitikk, Miljø og klima

Publisert

Samtale på scenen, Mobilitet 2022

Nesten 500 deltakere stilter på the HUB. Mobilitet 202X ser til å befeste seg som vårens viktigste samferdselskonferanse med ministre og viktige beslutningstakere innen et bredt spekter av samferdselssektoren.

NHO felleskapet var representert med flere: Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO, deltok i COVID19-debatt, Grønt landtransportprogram var tilstede med Ingelin Noresjø og Christoffer Sahl, samt næringspolitisk direktør i NHO Logistikk og Transport, Ole A. Hagen. Sistnevnte deltok i debatt med blant annet Ketil Solvik-Olsen og Nye Veier-sjef Anette Aanesland.

- Dette er iferd med å bli en viktig arena, sier Hagen. Det er TØI (transportøkonomisk institutt) og OFV (opplysningsrådet for veitrafikken) som er hovedarrangør, men med på laget har de over 20 partnere. Fremfor alt har konferansen tyngde innen bytransport og mobilitet, men vi ser også at dette blir en viktigere arena også for næringslivet.

Ole A. Hagen er styreleder i TØI, og TØI-sjef Bjørne Grimsrud la frem forslag til reformbehov innen samferdselssektoren.

mobilitet 2022, bilde 2.jpg
TØI-sjef Bjørne Grimsrud

 

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: