NHO LTs medlemsundersøkelse 2022

Nyhet, Medlemskap og fordeler

Publisert

Neste uke sender NHO Logistikk og Transport ut den årlige medlemsundersøkelsen. Den handler om våre medlemmers opplevelse av nytteverdi, medlemstjenester og ikke minst er det en kanal for  å gi administrasjon og styre en tilbakemelding på hva som er bra og hva som kan gjøres bedre.

Vi er klar over at det sendes mange undersøkelser ut, men håper allikevel at dere vil ta dere tid til å svare på denne.

Resultatene gjennomgås hvert år, både i administrasjonen og i styret.
De gir oss mulighet til å justere vårt virke til det beste for medlemmene.

Undersøkelsen sendes alle kontaktpersoner vi har registrert i vårt medlemsregister, uansett rolle.
Det er anlending til å legge inn kommentarer om det er ting som ikke dekkes av spørsmålene.

For best mulig sammenligningsgrunnlag, er spørsmålene de samme som de seneste årene.

Takk for ditt bidrag!

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: