Pakkerekord og gods på bane på vei mot gamle høyder

Publisert

Fraktstatistikken for 2021 er klar. Som forventet ble 2021 et rekordår for pakker. Vi har aldri tidligere målt så høyt antallsendinger i fraktstatistikken, sier næringspolitisk direktør i NHO Logistikk og Transport, Ole A. Hagen

Godstogbransjen hadde et kraftig løft i 2021 og endte opp med en vekst for
kombinerte transporter på 12 %. Ikke siden 2009 har det vært fraktet så mye gods på bane i Norge.

NHO Logistikk og transport har laget fraktstatistikk for transport- og logistikkbransjen siden 2012. – Det kan se ut til at trenden med nedgang i gods på bane har snudd, og at vi nå har fått en kraftig vekst på 12 % i kombinerte transporter, sier Ole A. Hagen. Ikke siden 2009 har godstogene fraktet så høye volumer. I takt med at det grønne skiftet finner sted for landtransporten med stadig nye nullutslippsløsninger har nok mange avskrevet
godstogbransjen, men over lange avstander vil nok jernbanen beholde sin konkurransekraft.

Segmentene pakker, stykkgods og parti måles hvert kvartal, og som forventet ble både fjerde kvartal og helåret 2021 et rekordår for pakker med en vekst på 9 %. – Det er klart at koronapandemien har hatt stor betydning, og den siste nedstegningen førte igjen til et skifte i økt bruk av netthandel og hjemlevering. Forbrukere er nå vant til å handle på nettet, klikk og hent-løsningene blir stadig bedre. Trolig vil en del av vanene for netthandel sette seg, også når vi samfunnet blir gjenåpnet. – Vi må likevel forvente at forbruket i 2022 vil vektes mer mot for kultur, reiseliv og restaurant/uteliv, heller enn varehandel, og at dette vil kunne synes i fraktstatistikken for neste år, avrunder Hagen.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: