Rekordhøye strømpriser svekker togtilbudet: Godset kan gå fra bane til vei

Nyhet, Næringspolitikk, Rammebetingelser

Publisert

Med dobling av strømprisene blir godstogtilbudet dyrere. – Vi får nå signaler fra bransjen om at godset kan bli flyttet fra bane til vei, sier Are Kjensli, administrerende direktør i NHO Logistikk og transport.

Vi inviterer samferdselsministeren til møte for å diskutere mulige løsninger for å sikre gods på bane, sier Kjensli i en pressemelding i dag.

Godstogbransjen fikk et etterlengtet løft i volumene i 2021 og endte opp med en vekst på
12 % for kombinerte transporter. Ikke siden 2009 har det vært fraktet så mye gods på bane.

Nå ser det ut til at økte strømpriser kan torpedere den positive utviklingen. – Vi får signaler fra bransjen om at kostnadsøkningene for strøm svekker jernbanen så mye at godset har begynt å flytte over fra bane til vei, sier Are Kjensli.
Økningen i energipriser gir i størrelsesorden 85 millioner kroner i merkostnader for gods på bane i Norge. Alle godsoperatører i Norge kjøper sin strøm gjennom BaneNor.

- Vi inviterer nå regjeringen til diskusjon om det er mulig å finne løsninger, for å sikre
godset på bane. Dette handler ikke bare om økonomi, men også om klima og
trafikksikkerhet, understreker Kjensli.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: