Seminar om logistikk og terminaler i Horten 8 juni

Publisert

Credit: Multiconsult.

Norsk Jernbaneforbund, Oslofjord Logistikk og Horten Kommune står som arrangører for møtet som har som formåle å fokusere på regionale logistikkutfordringer samt samfunnsnytten av anleggene som planlegges på Kopstad. En rykende fersk samfunnsøkonomisk analyse av Kopstad, presenteres på seminaret.

Tidspunkt: Onsdag 8 juni 2022 fra kl. 12 til kl. 16
Sted: Horten sjømilitære samfunn
Mål med seminaret: Presentasjon av samfunnsnytten i anleggene. Drøfte tilrettelegging for
næringsinteresser – fokus på transportutfordringer

Program (endringer kan forekomme)

 • 1200: Lunch – enkel servering
 • 1230: Velkommen til konferansen Are Karlsen, ordfører i Horten kommune
 • 1245: Vareflyt i det grønne skiftet i et internasjonalt perspektiv, Geir Berg, Rambøll
 • 1310: Transportnæringen i et regionalt perspektiv, hvor ligger utfordringene? Roger Solheim, Godsalliansen
 • 1335: Hva skal til for å styrke norske servicebedrifters konkurranseevne innenfor jernbanen? Heimon Winkelman, Grenland Rail
 • 1400 :Hvordan kan næringsliv og offentlige myndigheter samarbeide om å få mer gods på bane? Reidar Ryssdal, Rana Utvikling
 • 1425: Pause
 • 1435: Terminalstruktur - nav og satellitter i Østlandsområdet Bjarte Engen Grostøl, ASKO
 • 1455: Samfunnsøkonomisk analyse – hva er effekten av Kopstad, Kai Halvorsen, Multiconsult
 • 1525: Lavkostprosjektet Kopstad - hva tenker vi å få til / Viktigheten av veg og sportilknytning, Petter Eiken, Oslofjord Logistikk
 • 1540: Diskusjon

Påmelding til: seminar@pelican.as innen 1 juni

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: