Ser mer pessimistisk på markedsutsiktene

Publisert

Til tross for at 94 % av NHO LTs medlemmer oppgir markedssituasjonen i dag som tilfredstillende eller god, vurderes markedsituasjonen fremover mer pessimistisk enn i de foregående månedene.

NHOs medlemsundersøkelse er tatt opp i perioden 6. september til 13. september.
3704 medlemsbedrifter har svart, herunder 64 tilhørende NHO Logistikk og Transport.

I september sier 25 %  av NHO LTs medlemme at nåsituasjonen er god og 68 % oppgir at den er tilfredsstillende. Til sammenligning er tallene for juli henholdsvis 39 % og 54 %. En liten tilbakegang altså.

Ser vi på spørsmålet knyttet til markedsutsiktene fremover, de neste 6 månedene, svarer 19 % at de forventer bedring, mens 20 % forventer forverring. I juli var det 20 % som forventet bedring mens 12 % oppgav at de trodde situasjonen ville bli verre.

Ser man på NHO medlemmene totalt er dette trenden også der.
- Siden august har situasjonen forverret seg for bedriftene. Mens 33 prosent venter forverring i markedssituasjonen de neste seks månedene, venter 16 prosent bedring. Det vil si netto -17 prosent mot -8 prosent forrige måned. Dette er den svakeste fremtidstroen siden desember i fjor, under omikronbølgen, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum.

Svar NHO LTs medlemmer / juli, august, september 2022

Svar fra NHO LTs medlemmer / juli, august, september 2022

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: