Skuffende samferdselsbudsjett

Nyhet, Næringspolitikk

Publisert

- Regjeringen legger frem et skuffende samferdselsbudsjett. Kuttene i samlet ramme gir stopp og utsettelser i viktige infrastrukturprosjekter, sier adm.dir i NHO Logistikk og Transport, Are Kjensli.

 - Samtidig økes skatter og avgifter kraftig og drivstoffavgiftene kuttes kun for landbruk og anleggsbransjen. Det er heller ikke noen ambisjoner for forskning og utvikling eller grønt landtransportprogram.

- Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård har i hele år snakket ned ambisjonene for sin egen sektor. Vi ser nå resultatet svart på hvitt. Det blir kutt i viktige prosjekter for næringslivet, som E134 Oslofjord-forbindelsen, Fellesprosjektet Vossebana/E16 Arna–Stanghelle i Vestland og E6 Megården–Mørsvikbotn i Nordland. Totalt er det foreslåtte en ramme på 82,7 milliarder kroner til Nasjonal transportplan, ned fra 85,4 milliarder kroner i Solberg-Regjeringens siste budsjett i 2021.

 

Kraftig økning i skatter og avgifter for næringslivet, ikke kutt i drivstoffavgifter for transport- og logistikkbransjen

- Regjeringen øker skatter og avgifter med 47 milliarder kroner. Dette vil svekke næringslivets økonomi og evne til å realisere viktige investeringer, blant annet for å realisere det grønne skiftet.
Bransjen har betydelig økte kostnader som følge av økte drivstoffpriser, men ser at Regjeringen kun vektlegger anleggs- og landbruksbransjen. Dette er igjen skuffende for transport- og logistikkbransjen.

 

Mer snakk og ikke mer penger til innovasjon eller Grønt landtransportprogram

St.prp.1 har en langt fyldigere omtale av samferdselsforskningen i Norge, men det ligger ikke an til noen satsinger. – Vi har i lengre tid arbeidet for å sikre en satsing på innovasjon for fremtidens mobilitet, digitalisering og det grønne skiftet, men statsbudsjettet løfter ikke disse områdene, sier næringspolitisk direktør i NHO Logistikk og Transport, Ole A. Hagen.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: