Stor interesse for workshop om ladeinfrastruktur

Partner og styreleder i Thema, Gorm Lunde og Kristine Fiksen bidrar aktivt inn mot GLP

Grønt landtransportprogram arrangerer i dag workshop om fremtidig lade- og fylleinfrastruktur for Norge. Thema Consulting har på oppdrag fra GLP laget et utkast til rapport som vurderer arealbehov, utrulling av ulike kjøretøyteknologier og kostnader ved å bygge ut infrastrukturen.

Nesten 70 deltakere fra næringslivet, organisasjoner og myndigheter deltar og det er lagt opp til workshops med gruppearbeid. 
Både Are Kjensli og Ole A. Hagen leder gruppeoppgave-arbeid. NHO LT-medlemmer som Schenker og Collicare er allerede er med som partnerbedrifter i programmet og vil delta aktivt i workshopen. 

- Dette er et spennende felt å jobbe med og det er høyaktuelt å utvikle ladeinfrastruktur for næringslivets transporter, sier partner i Thema, Gorm Lunde.

Næringspolitisk direktør Ole A. Hagen, som jobber aktivt i sekretariatet for GLP istemmer. - Vi står midt oppe i det grønne skiftet og både Klimameldingen og Nasjonal transportplan varsler at en nasjonal ladeinfrastruktur må på plass så raskt som mulig. Seminaret vitner om meget sterk interesse, og forhåpentligvis kan dette være starten på et solid bidrag for å sikre at næringslivets transporter også får en ladeinfrastruktur som forutsetning for å realisere det grønne skiftet, avslutter Hagen.

 

Grønt landtransportprogram

Bidra til å halvere klimautslippene fra transport innen 2030.

  • Halvering av klimagassutslippene fra transport innen 2030
  • Utrulling av lav- og nullutslippsteknologi på lette- og tunge kjøretøy og maskiner
  • Økt bruk av elektrisitet, biodrivstoff og hydrogen som energibærer
  • Økt tilgjengelighet på lade- og fylle-infrastruktur for næringstransport

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: