Sykefraværsstatistikk 4. kvartal 2021

Publisert

Foto: Bunker Oil

For 4. kvartal 2021 var nivået på det totale sykefraværet for hele NHO-området på 6,1 prosent. Vi må tilbake til 1. kvartal 2020 for å finne et høyere nivå. Omikron-varianten av koronaviruset må kunne sies å være en viktig årsak til det høye nivået på sykefraværet

Legemeldt syefravær NHO sett under ett lå i 4. kvartal på 5,2, mens det i kategorien transporttjenester og lagring lå på 6,9. Det er en stor øksning for vår bransje, fra 5,5 i 3. kvartal.

Endring i sykefraværsprosenten for transporttjenester og lagring fra samme kvartal 2020 er på hele 25,9.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: