Vil kunne øke godsvolumet over Borg Havn betydelig

Deler av dagens havneområde. Foto: Borg Havn

Med ny avlastingsterminal på Leca vil Borg Havn kunne øke trafikken over havna betydelig. Det sier terminalsjef Kenneth Mathisen. Havneoperatør Andersen & Mørck AS ser positivt på Borg Havn sine planer for utvikling av havna.

Havna, som er Oslofjordens nest største hvis man regner i antall TEU’s, er en viktig samarbeidspartner for næringslivet og øvrige aktører i regionen. En utvidelse vil ha betydning også for medlemmer i NHO Logistikk og Transport.

Borg Havn forvalter arealer fra Hvaler i sør til Sarpsborg i nord. Havna sysselsetter daglig om lag 3000 mennesker indirekte og er en sentral aktør både lokalt, regionalt og nasjonalt. Den største av de to hovedterminalene ligger i Fredrikstad og hadde en godsomsetning i 2021 på 2,4 millioner tonn.


Ønske om god infrastruktur

Borg Havn er en multi-purpose havn, hvilket betyr at det håndteres alle typer gods, både import og eksport, for industri og detaljhandel. Omtrent 200 000 biltransporter går til og fra havneområdet i løpet av ett år. I takt med nærings og industriutvikling i regionen øker også behovet for god logistikk og effektive infrastrukturløsninger.

- Vi kan si at de to hovedutfordringene er arealkapasitet og infrastruktur. Utvidelse på Øra med en avlastningsterminal ligger inne i reguleringsplanen med byggestart 2024. RV22 er den viktigste havneveien, men vi trenger en bedre kobling med E6.

Jernbanetilknytning til havna skulle vi selvfølgelig også gjerne hatt, men dette blir trolig aldri realisert. Nærmeste godsterminal for tog er etablert på Rolvsøy ca. 14 km fra havneterminalen, eller for containere: Alnabru.


Mer behov, flere prosjekt

-På tross av situasjonen med konflikt i Ukraina/Russland, klarer vi å holde volumene. Med etableringen av nye aktører, som bl.a. Viken Park på Tofteberg, vil vi få økt behov for kapasitet. Vi har derfor investert i nye arealer ved Leca i Borge og planlegger etablering av ny havn på Moum. Havneterminalen skal være en avlastingsterminal for Øra.

Bildet - Moum Leca.JPG
Oversikt over hvor den nye delen er planlagt

 

Farledsprosjektet og prøvemudring ved Øra terminalen har allerede startet. Når prosjektet er avsluttet vil det bedre regulariteten og forutsigbarheten for næringslivet som er avhengig av sjøtransporten til/fra havna.

Co2- fangst er neste på to-do lista. Co2 prosjektet er et samarbeidsprosjekt med flere partnere, herunder Borg Havn. Her anslår vi å kunne fange opp ca. 600.000 tonn årlig, avslutter terminalsjefen.


Godsaktørene er positive

Havneoperatør Andersen & Mørck AS ser positivt på Borg Havn sine planer for utvikling av havna.
 - Vi har hatt ett langvarig og godt samarbeid med Borg Havn, og opplever dem som framoverlente og løsningsorienterte. Utvidelsen vil kunne komme alle aktører i vår region til gode, sier ansvarlig for salg og forretningsutvikling i A&M, Bjørn Waglen.
Økende etterspørsel etter havnenære arealer, gjør at utvidelsen vil møte våre og våre kunders behov på en riktig måte.

BjornHWaglen-kleur02 (2) – Kopi.jpg
Bjørn Waglen

 

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: