Arbeidsmøter med søsterorganisjoner i Sverige og Tyskland

Publisert

Adm. direktør Are Kjensli og næringspolitisk direktør Ole A. Hagen har besøkt våre søsterorganisasjonene i Sverige og Tyskland, og programmet har vært tett. - Vi har vært spesielt opptatt av å se på områdene organisering, kompetansebygging, det grønne skiftet og teknologi-utvikling/digitalisering, sier Kjensli.

 - Svenskt næringsliv stilte med hele ledelsen i Transportföretagen, i tillegg til branschchef Håkan Nilsson i Transportindustriförbundet. I Berlin møtte vi Deutsche Bundesverband Spedition und Logistik (DSLV) med hauptgeschäftsfuhrer Frank Huster og geschäftsfuhrer Nils Beuck.
Dette er meget nyttige møter hvor vi har sett på felles utfordringer knyttet til blant annet sjåførrekruttering, lønnsdannelse og politisk påvirkningsarbeid, sier Are Kjensli. Vi får også førstehånds kjennskap til samarbeidsklimaet med de nye Regjeringene og prioriteringer, i tillegg til samarbeidsflater inn mot CLECAT og FIATA.

20230202_deutsche sepditeure Frank Huster Niels Beuck Ole Hagen Are Kjensi.jpg
Deutsche Bundesverband Spedition und Logistik

 

 - Vi ønsket også å møte ressurssterke miljøer knyttet til FoU/Innovasjon innen feltet vårt, sier Ole A. Hagen. Vi møtte derfor en rekke parter som kan bidra inn i vårt arbeide med Mobilitet 2040, kompetanse og det grønne skiftet.
Vi kick-startet faktisk mandagen i Oslo med Posten Norges innovasjonssenter, vi møtte forretningsutviklere, IT- og strategigjengen til PostNord i Solna, seks forskningsledere ved VTI/KTH, CEO for Mobility Institute i Berlin, samt Ministerråden ved den norske ambassaden og CEO for DB CargoEurasia.

20230201_CEO Jörg Reichert Mobility Lab.jpg
Jörg Reichert, Mobility Lab

 

- Det har vært et omfattende program og vi sitter igjen med mange inntrykk. - Det er verdifullt å få så mange innspill på kort tid, samtidig som vi heldigvis erfarer at Norge i høyeste grad henger med.

NHO Logistikk og Transport har en solid posisjon i Norge sett i forhold til våre søsterorganisasjoner i Norden og Tyskland. Innen områder som det grønne skiftet, energiforsyning, maritim, digitalisering og toll ligger vi også langt fremme.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: