ICS2 – Tolletatens svar på noen konkrete spørsmål

Publisert

ICS2 gjelder nå for alle varer fra tredjeland, som innføres via fly. Fra neste mars vil det gjelde tilsvarende for alle andre transportformer. Nå som systemet er delvis implementert, har vi i større grad fått svar på praktiske spørsmål og utfordringer. Her  følger Tolletatens svar på noen konkrete spørsmål om ICS2 som ble stilt under interessegruppe Toll den 1. mars.

Er det riktig at varemottaker ikke trenger EORI nr i og med at de er i Norge og ikke driver business i EU?

"Det er kun virksomheter og personer som utveksler elektronisk informasjon direkte med tollvesenet i EU som må ha et EORI-nummer som identifikasjonsnummer. Når det kommer til ICS2 så er det transportør som er hovedansvarlig for å forhåndsvarsle. Så hvis dere ikke skal inn sende meldinger direkte til EU, så vil det ikke være nødvendig for dere å opprette et EORI-nummer. Det er heller ikke obligatorisk informasjon knyttet til mottaker/avsender i forhåndsvarslene som meldes inn til EU. Hvis dere er usikre så kan dere ta kontakt med de dere samhandler med på frakt og spedisjon på om det er noe dere må gjøre, eller om disse håndterer dette."

 

Kan man bruke morselskapets EORI nr?

"EORI-nummer er et unikt identifikasjonsnummer hos i EU, og som tildeles en aktør i et EU-land. Norge henviser norske aktører til Sverige for å få opprettet et EORI-nummer ved behov. Regelverket for hvordan EORI-nummer tildeles, og hvordan fordeling av nummer vil være mellom mor – datterselskaper, bør aktuelt EU-land svare på. Er morselskapet i Sverige så bør de kontaktes. Svenske tullverket har noe informasjon på dere hjemmeside om filialer til utenlandske foretag (både på svensk og engelsk), se mer her."

 

På den 6 sifrede HS koden som skal rapporteres i ICS2, rapporterer man på varegrupper, feks bukser eller må det splittes ned på bukse i bomull, polyester osv?

"Et varenummer består av åtte siffer hvor de seks første sifrene er internasjonale, dvs. fra HS-nomenklaturen. Dette betyr at de seks første sifrene i et varenummer på en utenlandsk faktura f.eks. i utgangspunktet skal være identiske med de seks første sifrene i den norske tolltariffen. Basert på de seks første sifrene vil f.eks. bukser bli klassifisert ned til hvilket materiale det er laget av:"

 

Er PLACI (Pre-loading advance cargo information) og ENS (Entry summary declaration) to separate dokumenter, eller kan data gjenbrukes når man legger dette inn i forhåndsmeldingen? Hvordan henger de to dokumentene sammen?

"Ulikhetene mellom hva som kreves i en PLACI og ENS-melding er mengden data, og data om hva. PLACI er data som leveres inn i forhåndsmeldinger til EU før lasting av flyfraktforsendelser, og dette er kun data om forsendelsen(e). ENS er derimot et komplett datasett som inneholder informasjon om forsendelsen og transporten. Hvorvidt informasjonen som ble sendt inn for PLACI tas med videre når transportør skal lage en ENS er noe som vil være synlig fra næringslivets side av systemet. Programvareleverandør kan også kontaktes for mer informasjon rundt det tekniske i denne løsningen for næringslivets side. "

 

Hva er konsekvensen dersom ENS ikke er riktig utfylt?

"Den ytterste konsekvens ved at ENS ikke er riktig utfylt vil være at transportør eller en aktør som handler på dens vegne, ikke får sendt inn forhåndsvarselet til EU og at aktuelle forsendelser ikke blir forhåndsvarslet. Dette må finne sted for at forsendelsene kan innpassere til sikkerhetssonen."Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: