Ny luftfartsstrategi

Publisert

27. januar la samferdselsminister Nygård frem en nasjonal luftfartsstrategi. Stortingsmeldingen «Berekraftig og sikker luftfart – nasjonal luftfartsstrategi» tar for seg utfordringer og muligheter i for norsk luftfart i et tiårsperspektiv.

Stortingsmeldingen beskriver klimautfordringene norsk luftfart står overfor og hvilke konsekvenser covid og krig i Ukraina har gitt.

Gjennomgangstema er bærekraft, innenfor både klimatiske og sosiale aspekt.

Droner er viet et eget kapittel.

 

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: