NHO Logistikk & Transport

Innhold

Artikler

Vis filtrering

147 resultater

Type artikkel
Velg område
147 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Næringspolitikk

  Statsbudsjettet 2018: Gode signaler om at NTP følges opp

  Vi er svært fornøyd med at satstingen på samferdsel fortsetter. Det viser at regjeringen mener alvor og følger opp en ambisiøs Nasjonal transportplan på en god måte, sier Are Kjensli, adm. direktør i NHO Logistikk og Transport.

 2. Nyhet, Næringspolitikk

  Modulvogntog: regelpresisering løser ikke næringslivets utfordringer

  Regjeringen sendte 6. september ut en pressemelding som kan gi inntrykk av at det nå skal bli mulig å bruke modulvogntog på flere strekninger. Vi mener imidlertid ikke at denne regelpresiseringen løser næringens utfordringer.

 3. Nyhet, Transportrett, Toll

  Anbefalt forslag til rutine når vi mottar en transittsending som avsluttes etter at fristen er oversittet

  Vi har erfaring med at mottakerspeditører i forbindelse med transittsendinger som kommer frem etter fristens utløp iverksetter fortolling av varene. Man opplever at her gjør man en plikt og at overtredelsen er gjort av den transportør som kommer frem etter fristens utløp.

 4. Nyhet, Næringspolitikk

  Ny bomsatser fra 1. oktober

  Fra 1. oktober blir det nye satser i bomringen i Oslo og Akershus. Oslopakke 3 innfører rushtidsavgift og miljødifferensierte avgifter. De store endringene kommer i 2019, med nye bomsnitt og toveis innkreving.

 5. Nyhet, Tariff

  Ny minstelønn for lastebilsjåfører fra 1. juni 2017

  Tariffnemnda har vedtatt å fornye allmenngjøringen av Transportoverenskomsten for resten av inneværende tariffperiode.

 6. Nyhet, Næringspolitikk, Miljø og klima, Rammebetingelser

  Engasjement for miljø i Stavanger

  Medlemmene i NHO Logistikk og Transport Rogaland var i forrige uke samlet for å diskutere bransjens arbeid med miljø og klima.

 7. Nyhet, HMS, Næringspolitikk

  Veileder for transportbestillere

  Den nye veilederen for transportbestillere er lansert! Dette er et godt verktøy, som gir en ryddig og relevant oversikt over regelverk, sier Tom Rune Nilsen, advokat i NHO Logistikk og Transport.

 8. Nyhet, Transportrett, Toll

  Bruk av straff for feil begått overfor tollvesenet

  Vi får ofte spørsmål om utsatt mva medfører at vi speditører får et mindre ansvar, eventuell mindre risiko enn før. Særlig er spørsmålet om vi nå slipper å bli ilagt tilleggsavgift som kan bli inntil 60% av det feilaktige beløp. Normalt 5% av mva og 15% av toll og særavgifter. Slike beregninger har jo ingen øvre grense.

 9. Nyhet, Næringspolitikk, Miljø og klima

  Avgjørende elementer for å få varetransporten over i en grønnere retning – budsjetthøring på Stortinget.

  For å sikre utslippskutt fram mot 2030 la næringspolitisk fagsjef, Karoline Bjørklund, fram tre punkter for Transport- og kommunikasjonskomiteens budsjetthøring på torsdag: For det første må jernbanens konkurransekraft sikres, for det andre må mer gods fraktes på sjø og for det tredje må vi få på plass et CO2-fond.

 10. Nyhet, Næringspolitikk, Miljø og klima

  NHO LTs vurdering av statsbudsjettet 2017

  I hovedsak positivt, men med enkelte skjønnhetsflekker.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: