NHO Logistikk & Transport

Innhold

Artikler

Vis filtrering

113 resultater

Type artikkel
Velg område
113 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet

  NHO LT Generalforsamling 2020

  NHO Logistikk og Transport sin generalforsamling vil i 2020 arrangeres i Drammen, 7. til 8. mai. Hold av datoene allerede nå.

 2. Nyhet, Transportrett

  Kvalitetskontroll av transportører

  Selskap som håndterer flyfrakt kan under visse vilkår søke om godkjenning som sikkerhetsgodkjent fraktleverandør. En av oppgavene man bør påta seg som sikkerhetsgodkjent fraktleverandør er å påse at de transportører man benytter hensyntar visse forhold.

 3. Nyhet, HMS, Kompetanse

  Medlemsbedriftene tar samfunnsansvar med økt inkluderingsvilje

  Tall fra næringslivets økonomibarometer viser at andelen bedrifter som rekrutterer personer som trenger ekstra oppfølging eller tilrettelegging er økende. Dette gjelder også for NHO Logistikk og Transport sine medlemmer.

 4. Nyhet, Næringspolitikk, Miljø og klima, Rammebetingelser

  Dyrere biodrivstoff med ny avgift

  Regjeringen foreslår å innføre veibruksavgift på alt biodrivstoff. "Tungtransporten mister et av sine viktigste tiltak for å kutte utslipp", sier Are Kjensli, adm. direktør i NHO Logistikk og Transport.

 5. Nyhet, Toll

  Ankomstmelding og overtredelsesgebyr

  Mange i bransjen, i tillegg til rederier, har kontaktet NHO LT da tolletaten overraskende har reagert mot utsendelse av ankomstmeldinger før båtens ankomst.

 6. Nyhet

  Bransjens fagdager

  NHO Logistikk og transport lanserer i høst tre fagdager for sine medlemmer. Arrangementene er til selvkost (tariffbedrifter har gratis adgang).

 7. Nyhet, HMS

  Må din bedrift etablere industrivern fra 01.01.2020?

  Endringene i forskrift om industrivern ble fastsatt 22.05.2019, og trer i kraft 01.01.2020. Endringene ble fastsatt av Direktoratet om samfunnssikkerhet og beredskap. Endringene innebærer blant annet at flere virksomheter må etablere industrivern fra årsskiftet. Dette gjelder innen verksted, godshåndtering og gjenvinning av avfall.

 8. Nyhet, Næringspolitikk, Rammebetingelser

  Regjeringen vil utvide modulvegnettet

  – Regjeringen vil styrke næringslivets konkurranseevne. Derfor har jeg nå gitt Vegdirektoratet i oppdrag å utvide modulvegnettet til også å omfatte tømmervegnettet. Det vil gi næringslivet mulighet til å trafikkere vesentlig flere veier - med stor gevinst for samfunnet, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

 9. Nyhet, Toll

  Høring - forslag til ny lov om inn- og utførsel av varer og ny lov om tollavgift

  Finansdepartementet har gått igjennom og vurdert behovet for endringer i tolloven (lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel), både når det gjelder lovstruktur, begrepsbruk og enkelte materielle endringer.

 10. Nyhet, HMS

  Arbeidsmiljø: Finn risikofaktorene i din bransje

  Arbeidsmiljøforhold er av stor betydning for hverdagen til over 2,6 millioner mennesker i Norge, og har direkte innvirkning på helse, resultater og produktivitet. Men hva er vår bransjes risikofaktorer?

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: