NHO Logistikk & Transport

Innhold

Artikler

Vis filtrering

105 resultater

Type artikkel
Velg område
105 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet korona

  Ny midlertidig tollforskrift om unntak ved direkte kjøring av varer

  Som følge av utbruddet av korona er det i dag vedtatt en midlertidig tollforskrift. Ny forskrift gjelder for næringsaktører som benytter seg av direkte kjøring. Fristen for å legge frem utfylt deklarasjon utvides fra 10 til 30 dager.

 2. Nyhet korona

  Transportbransjen får midlertidig unntak fra konkurranseloven

  Regjeringen har nå i prinsippet opphevet forbudet mot konkurransebegrensende avtaler. Dette betyr at man kan samarbeide om kontrakter.Samtidig som det nå er tillatt å hjelpe hverandre, er det også slik at hjelpen må være strengt nødvendig for å oppfylle formålet med unntaket.

 3. Nyhet korona

  Sjaføropplæring

  Forskrift om midlertidig forlengelse av utløpt førerett, utrykningskompetanse og yrkessjåførkompetanse - ekstraordinære tiltak i forbindelse med koronavirus

 4. Nyhet korona

  Vedrørende frist for permittering i Hovedavtalen - 14 dager eller 2 dager

  NHO opplever for tiden at det er mange henvendelser knyttet til mulig bruk av 2 dagers fristen i Hovedavtalen ved permittering i disse dager, og vi får spredte tilbakemeldinger om at det hevdes lokalt at det ikke er grunnlag for å bruke 2 dagers fristen. (artikkel oppdatert 19.3)

 5. Nyhet, Toll korona

  Vurderer lettelser

  Utfordringene knyttet til koronaviruset er mange. Tolletaten vurderer nå om det kan gis lettelser.

 6. Nyhet korona

  Regjeringens krisetiltak er en god start

  Regjeringen presenterte i dag første fase av strakstiltakene for å trygge jobber og hjelpe bedrifter i en krevende situasjon. Dette er en god start, sier Are Kjensli, adm. direktør i NHO Logistikk og Transport.

 7. Nyhet korona

  Unntaksbestemmelser for arbeidstid som følge av korona-viruset

  Den ekstraordinære situasjon som nå har oppstått som følge av Korona-viruset gjør at det kan være nødvendig å utføre arbeid ut over de grenser som følger av arbeidsmiljøloven og forskrift for arbeidstid for sjåfører.

 8. Nyhet korona

  Korona: force majeure

  Korona-viruset medfører at vi nå er over i en force majeure-situasjon for transport- og logistikkbransjen.

 9. Nyhet, Næringspolitikk, Rammebetingelser korona

  Behov for tiltak fra myndighetene

  Transport- og logistikknæringen stiller nå strenge krav til Regjeringen for å hindre krisetilstander. Koronaviruset er en trussel for både nasjonal og internasjonal transport.

 10. Nyhet, HMS, Arbeidsrett korona

  Koronavirus og arbeidsgiverspørsmål

  Mange spørsmål melder seg hos bedrifter som følge av koronaviruset; permitteringer, sykelønn, tjenestereise.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: